Vynaložené finance do oprav majetku 2014 – 2018.

Vynaložené finance do oprav majetku tj. komunikací, chodníků, VO, budov. Investice. Roky 2014 – 2018.

Rok 2014: Vynaloženo bylo 11 314,5 tis. Kč.
Zejména do zateplení MŠ Kamínek – největší akce roku. Celkem 5017,6 tis. Kč. U ZŠ bylo vybudováno víceúčelové hřiště – 1 722,6 tis. Kč. Do oprav komunikací jsme vynaložili 2 053,3 tis. Kč – chodník od restaurace Pod jasanem k restauraci Studna v hodnotě 624,7 tis. Kč. Byly vybudovány tři bezpečné přechody, opravovali jsme mostky. Veřejné osvětlení 684,2 tis. Kč. Nakoupili jsme kompostéry, které byly na základě smluv předány občanům.
Byl zakoupen stroj na úpravu zimních běžeckých tratí. Hasičům byl předán od Hasičského záchranného sboru Lb kraje speciální požární automobil LIAZ s příslušenstvím. Celková hodnota daru 1 455,7 tis. Kč. Zakoupen byl pluh k víceúčelovému stroji Carraro.
Proběhla druhá etapa projektu Územní plán.
Zabezpečili jsme bývalý hotel Hubertus proti možnosti vniknutí, osvětlili jsme běžecký areál na stadionu u Skicentra.

Rok 2015: Vynaloženo bylo 13 922,5 tis. Kč.
Zejména do zateplení ZŠ – největší akce roku. Celkem 6 603 tis. Kč, v MŠ byly opraveny umývárny a chodník 376,5 tis. Kč. Do oprav komunikací jsme vynaložili 2 411,5 tis. Kč. Dodavatelsky jsme opravili chodníky od p. Hakla na konečnou zastávku busu za 1 325,1 tis. Kč. Byl opraven chodník k Normě za 394,7 tis. Kč a spraveny výtluky. Veřejné osvětlení v Ryžovišti stálo 693,3 tis. Kč. V čp. 116 byl zrekonstruován vodovodní rozvod 647,2 tis. Kč. Na hřbitově jsme opravili kříže za 161,3 tis. Kč. Oprava hasičského vozu LIAZ stála 149,4 tis. Kč.
Byl zakoupen Ford Tranzit s třemi kontejnery pro středisko údržby 1 400,3 tis. Kč, uhradili jsme 1/3 zařízení – nástavba posypu Hydroman ke Carraru. Byla zakoupena čtyřkolka na úpravu běžeckých tratí 390 tis. Kč.

Rok 2016: Vynaloženo bylo 9 156,1 tis. Kč.
Zejména oprava veřejného osvětlení na Klondike a v Ryžovišti celkem 1 901,2 tis. Kč. Opravy komunikací 1 487,7 tis. Kč. Dodavatelsky jsme pokračovali v opravách chodníků v okolí křižovatky u Karolíny směrem k ZŠ a do centra za 845,8 tis. Kč. Na hřbitově jsme opravili márnici a hřbitovní zeď 1 220 tis. Kč. Nechali jsme vyhotovit projektové dokumentace k rekonstrukcím mostů, k opravám komunikací vč. mapových podkladů. Je vyhotovena studie stavebních úprav autobusového nádraží, dokumentace k opravám silnic v Anenském údolí a na sídlišti. Uskutečnily se výměny kotlů a opravy komínů bytových domů na sídlišti Klondike cca 1 213 tis. Kč. Byly opraveny střechy bytových domů. Připravovala se přestavba ISŠ. Byl opraven strop na radnici celkem 409 tis. Kč. U ZŠ bylo vybudováno venkovní fitness. Opravili jsme osvětlení ve třídách ZŠ, vyměnily ventily radiátorů a zajistili revize plynových kotlů celkem 479.4 tis. Kč. Plánovaná přístavba ZŠ si vyžádala grafické a projektové práce, průzkumy, zpracování žádosti o dotaci v hodnotě 515,3 tis. Kč. Uvedli jsme do provozu kluziště. Bylo vybudováno na Kamlu workoutové hřiště za 206,2 tis. Kč. Započaly práce v kině v hodnotě 103,6 tis. Kč.
Pro bezpečnost občanů jsme instalovali městský kamerový a dohlížecí systém v hodnotě 989,8 tis. Kč.

Uhradili jsme zálohu 385,2 tis. Kč na nákup auta 4×4 pro potřeby radnice. Doplatili pro údržbu posypové zařízení v hodnotě 92 tis. Kč.

Rok 2017: Vynaloženo bylo 20 196,4 tis. Kč.
Jednou z největších akcí bylo zateplení bytového domu 462,463 za 5 746,9 tis. Kč. Ve spolupráci s SVS a s dotací od MMR jsme opravili komunikaci v Borovicích ve výši 3 993,8 tis. Kč. Dokončeny byly úpravy autobusového nádraží za 1 037 tis. Kč. Vybudovali jsme chodník od Puskarčíků k vile Harrach za 267,9 tis. Kč, opravena byla komunikace k vlakovému nádraží 661,3 tis. Kč, upravena cesta u kostela. Zajistili jsme opravu veřejného osvětlení na RVO1 Hubertus, Hřebenka, koupaliště celkem 1 422,1 tis. Kč. Podíleli jsme se spolu s krajským úřadem na opravě poškozeného zemního kabelového rozvodu VO a výměně stožárů Mýtiny za 987,9 tis. Kč. V kině pokračovaly projektové a stavební úpravy v hodnotě 1 434,9 tis. Kč. Proběhla plánovaná demolice domu služeb č. 511 na sídlišti Nový Svět za 502,2 tis. Kč. Plánovaná přestavba ISŠ na tzv. pečovatelské byty si vyžádala upřesnění PD k územnímu rozhodnutí z bývalého KoDuSu v hodnotě 139,1 tis. Kč. Bytové hospodářství pokračovalo ve výměně plynových kotlů a opravách střech bytových domů.
Bylo vybudováno Pumptrackové hřiště v hodnotě 404,3 tis. Kč, doplatili jsme nákup auta 4×4 pro radnici tj. 165 tis. Kč. Uhradili jsme první splátku za traktor ve výši 950 tis. Kč pro středisko údržby.

Rok 2018: Vynaloženo bylo k 27. 7. 2018 5 007,4 tis. Kč.
Největší akcí je budování pečovatelských bytů v bývalé ISŠ tj. prozatím 1 917,4 tis. Kč. Doplacení traktoru pro údržbu 990,7 tis. Kč. Pokračujeme v opravách kina 856,2 tis., do projektové dokumentace protipovodňových opatření jsme investovali 84,7 tis. Kč.
Opravujeme městské komunikace – dokončení oprav MK Borovice 190,3 tis. Kč a doplatili jsme VO Mýtiny 179,5 tis. Kč. Dokončila se 1. etapa obnovy VO Hubertus, koupaliště 294,7 tis. Kč.

Volební období 2014-2018

Uskutečněné aktivity 2014-2018

Harrachovská radnice má pod vedením Starostů stabilizované hospodaření. Za uplynulé období jsme investovali bezmála 60 milionů korun do oprav, údržby a pořízení městského majetku.

2014 – 11,3 mil. Kč
2015 – 13,9 mil. Kč
2016 – 9,2 mil. Kč
2017 – 20,2 mil. Kč
2018 – 5 mil. Kč (do 7/2018)

Každé dva roky pravidelně vyhlašujeme výběrové řízení na zimní údržbu a aktivně spolupracujeme s dodavatelem. Díky tomu se nám podařilo snížit cenu na 2 miliony korun. V minulosti byla cena téměř dvojnásobná, z radniční kasy plynulo na zimní údržbu 3,6 milionů korun.

Pravidelně podporujeme mládežnické sportovní kluby harrachovských sportovců ročním příspěvkem ve výši 500 000 korun.

Vyměnili jsme okna a zateplili budovu naší základní školy.

Získali jsme dotaci na rekonstrukci bývalé ISŠL a za rok budeme mít 21 bytů pro občany Harrachova.

Pokračujeme v rekonstrukci kina kde vznikne multifunkční prostor.

Vyměnili jsme okna a zateplili bytový dům na sídlišti.

Před městským úřadem jsme vybudovali park, který je hojně využíván občany i návštěvníky Harrachova.

Postupně rekonstruujeme veřejné osvětlení ve městě. Lépe a úsporněji se svítí na Ryžovišti, Klondajku, Mýtinách i kolem krajské komunikace od autobusového nádraží.

Opravili jsme místní komunikaci na Klondajku.

Postupně opravujeme chodníky ve městě.

Opravili jsme cestu k peronu vlakového nádraží.

Po mnoha letech jsme vybudovali odlučovač ropných látek na autobusovém nádraží, který významně šetří vodní zdroje v okolí. Autobusové nádraží je nyní konečně zkolaudováno. Teď toto místo využíváme jako placené parkoviště, čímž se nám daří zklidňovat dopravu ve městě.

Odstranili jsme nevzhledné tržnice.

Opravili jsme hřbitov včetně roky zchátralé budovy bývalé márnice.

Na Hřebínku jsme vybudovali veřejně přístupnou posilovnu, u školy máme venkovní nářadí.

Vybudovali jsme pump-track – volnočasovou cyklistickou dráhu za hotelem Skicentrum.

Pořídili jsme městský kamerový systém a při vjezdech do Harrachova máme nové vítací portály.

Strhli jsme nevzhledný a nefunkční dům služeb na sídlišti Naplaveniny.

Pořídili jsme čtyřkolku s vyřezávačem stop na úpravu běžeckých tratí a na jejich zimní úpravu přispíváme 350 000 korun ročně.

Pořídili jsme pro středisko údržby traktor ZETOR s čelním nakladačem.

V letošním roce město již posedmé uspořádalo ve vlastní režii akci Příjezd Krakonoše. Protože se jedná již o 72. ročník této akce, požádali jsme o zápis do seznamu nehmotného kulturního dědictví Libereckého kraje.

Dřevosochání se stalo další tradiční akci v režii města, letos proběhl již pátý ročník.

Podařilo se nám přesvědčit LK o nutnosti opravy komunikace na Mýtiny a obchvatu Harrachova, obě jsou již v provozu.

Z modřínové desítky bude stovka. Z 10.letého výročí republiky tak vznikne 100.výročí. 

Volby 2018

Dne 5.-6.10.2018 proběhnou Komunální volby.

SLK Harrachov v čele se současnou starostkou města Harrachov Evou Zbrojovou se voleb bude účastnit. Volební team se nijak zásadně neliší, přesto se můžete těšit na několik nových tváří. O našich záměrech a postojích Vás budeme informovat ve volebním programu, který pilně připravujeme.

Budujeme město, ve kterém budete chtít žít. 

Obchvat opět jako nový

Již jsme pomalu nedoufali, ale nesčetná jednání s vedením Libereckého kraje přinesla své ovoce v podobě opraveného obchvatu a silnice k vlakovému nádraží.

obchvat Harrachova

Obě komunikace byly opraveny a opět můžou sloužit svému účelu. Komunikace na vlakové nádraží byla kompletně opravena včetně vybudování gabionových tarasů a nového systému odvodnění. Město Harrachov při této akci kompletně zrekonstruovalo veřejné osvětlení v celé délce nové komunikace. Mimo výměny kabeláže byly nahrazeny i všechny stožáry a osazena nová svítidla.

Komunikace na obchvatu je nově zrekonstruována včetně napojení přilehlých komunikaci a části autobusového nádraží. 

Doufáme, že tato investice není na dlouhou dobu poslední. My uděláme vše pro to, aby byla provedena rekonstrukce krajské komunikace od autobusového nádraží do Rýžoviště. Tato komunikace již dlouhá léta trnem v oku nejen obyvatelům, ale především návštěvníkům našeho města.

-SLK Harrachov-

I drobnost někdy potěší

Na volnočasové sportovní ploše nad budovou kina v Harrachově máme nové basketbalové koše. Koše byly zakoupeny z rozpočtu  sportovní komise. Na ploše jsou nyní osazeny 2 koše v předepsané výšce. Doufáme, že tento počin opět zvýší atraktivitu volně přístupných sportovišť v našem městě.

-SLK Harrachov- 

Plníme sliby – Úprava běžeckých tratí

Dle posledního vyúčtování zimní úpravy běžeckých v Harrachově vyplývá, že letošní úprava turistických běžeckých tratí byla 100% hrazena pouze z prostředků města.


V našem městském rozpočtu máme na úpravu běžeckých tratí opakovaně vyčleněnou  částku 403tis.Kč. Z této částky přímo financujeme splátku městské čtyřkolky 53tis.Kč, která se na úpravě podílí a zbylou částku 350tis.Kč. Tu pak používáme na platby za úpravu tratí objednávané prostřednictvím firmy Harrachov Card s.r.o.

Mimo přímé dotace města firmě Harrachov Card s.r.o., je prostřednictvím HC pořádána sbírka na úpravu tratí. Tato sbírka letos vynesla bezmála 48tis.Kč. HC tedy pro letošek disponovalo částkou bezmála 400tis.Kč na zimní úpravu turistických běžeckých tratí. Náklady na úpravu tratí byly za uplynulou zimní sezónu firmou HC vyčísleny na 333tis.Kč. Hospodařili jsme tedy s přebytkem 64tis.Kč.

Pro příští sezónu se pokusíme zajistit častější úpravu tratí tak, aby byli občané i návštěvníci Harrachova s turistickými běžeckými tratěmi spokojeni.

-SLK Harrachov-

Byli jsme podvedeni.

Ze všech médií na nás nyní vyskakují zprávy, že Harrachovský skokanský areál je díky dezolátnímu stavu uzavřen.
Tato situace je velmi traumatizující nejen pro naše skokany na lyžích, kteří tak budou muset trénovat mimo republiku, hlavně pak pro naše spoluobčany, kteří provoz můstků desítky let zajišťovali. Většinou bez nároku na honorář, ve svém volném čase, z lásky k tomuto sportu a úctě k minulým generacím.
Že můstky rekonstrukci potřebují není žádným tajemstvím. Smutné ovšem je, že se již v Čechách nerekonstruuje. Místo toho se budují megalomanské projekty za stamilióny. Stejně tak jsme byli vtaženi do megalomanského projektu výstavby Olympijského centra v Harrachově. Psal se rok 2014 a tento gigantický projekt nám byl osobně představit pan Jiří Kejval z Českého olympijského výboru. Celá nádhera byla bratru za 200 miliónů korun, zahrnovala mimo jiné i rekonstrukci areálu skokanských můstků.
Jenže jako vždy i tady byl háček. Město Harrachov musí bezplatně převést svůj čtvrtinový podíl v Klasickém areálu (skokanských můstcích) na olympijský výbor. Společně s městem převedou svůj podíl i zbylí spoluvlastníci včetně Libereckého kraje. Tento přerod společnosti měl zajistit 100% vlastnictví Klasického areálu právě Olympijským výborem tak, aby mohla obří investice započít.
Sliby chyby. Vlastnictví státu (Českého olympijského výboru) bylo pro nás zárukou, že bude areál vzkvétat a vše se k dobrému obrátí. Snad i proto Městské zastupitelstvo tento počin uvítalo a v roce 2014 areál do rukou ČOV převedlo.

Kam zmizela ona 200 miliónová investice? Proč pan Kejval nesplnil to, čím se zavázal? Smutné odpovědi na tyto otázky jsou nyní v titulcích celostátních deníků “Harrachovský skokanský areál je z důvodu havarijního stavu uzavřen”.

Ano cítíme se být podvedeni. Doufáme, že letošní slib pana premiéra v demisi Babiše, že vláda investuje 500 miliónů do rekonstrukce skokanských můstků v Harrachově nedopadne obdobně.

-SLK Harrachov-

Centrum konečně bez kontejnerů.


Centrum Harrachova je konečně bez kontejnerů na tříděný odpad. Podařilo se nám sběrné místo přesunout mimo hlavní frekventovanou komunikaci v centru do méně nápadného místa nad poštou. Centrum tak již nehyzdí množství barevných kontejnerů. Po nich tu zbyla pouze směrová tabulka odkazující k novému umístění a jeden kontejner provozovatele restaurace. Tímto činem pokračujeme v přesouvání sběrových míst mimo hlavní turistické trasy. V minulosti takto došlo k přesunu kontejnerů od kina na autobusové nádraží.

Doufáme, že se toto opatření setká s pochopením Vás občanů Harrachova a nezpůsobí Vám komplikace.

V další fází plánujeme opláštění a zastřešení stávajících míst pro tříděný odpad tak, aby nehyzdily své okolí.

-SLK Harrachov-

Plníme sliby – úspory za zimní údržbu.

Sněžit v Harrachově asi jen tak nepřestane, proto je i nadále jednou z největších položek rozpočtu města výdaj za zimní údržbu. Po ukončení nevýhodných smluv, které město neúměrně zatěžovaly, se nám podařilo opakovaně vysoutěžit částku o polovinu nižší, než bylo v Harrachově obvyklé. Paradoxní je, že údržbu provádí stále stejné stroje se stejnými řidiči. Kde peníze mizely je tedy otázkou. Důležité ovšem je, že si město nyní samo diktuje, kdy má zimní údržba vyjet. Platíme tedy pouze to co si objednáme. Tato situace nebyla dříve běžnou praxí, dispečink byl totiž plně v rukou úklidové firmy.

Pokusíme se i nadále držet tohoto modelu tak, abychom mohli uspořené prostředky z rozpočtu investovat smysluplně.

-SLK Harrachov-

Záměr vybudování zázemí pro sportující Harrachovskou mládež schválen.

Při podzimní vichřici došlo ke stržení střechy provizorního objektu TJ Jiskra Harrachov u skokanských můstků. Jelikož byl objekt dlouhodobě v nevyhovujícím technickém stavu a po této události se stal prakticky nevyužitelným, rozhodla Tj Jiskra o jeho demolici.

Tím se fakticky město Harrachov zbaví cizího objektu na svém pozemku. Na takto uvolněné stavební parcele bude možno vybudovat zázemí pro sportující harrachovskou mládež plně v režii města Harrachov. V rámci variability, rychlosti stavby a nejnižších nákladů se jeví jako ideální vybudování zázemí formou mobilních buněk. Tyto se dají v případě potřeby demontovat a použít na jiném místě. Popřípadě použít jako nosná kostra pro dřevěný obklad a případnou střešní nástavbu s dalším zázemím. Dispozice je navržena tak, aby pokryla veškeré potřeby našich sportovců a byla i důstojným zázemím v případě konání závodů. Nedílnou součástí by byly převlékárny, sklady, posilovna variabilně propojitelná se společenskou místností a toalety se sprchou. Předpokládané náklady na pořízení, dopravu a instalaci činí 2 200 000Kč. 

Tento záměr se podařilo schválit nadpoloviční většinou zastupitelů, proti byli pouze zastupitelé Ploc, Rieger a mgr. Vašíček.  Nyní budou probíhat přípravné práce tak, aby realizace mohla být uskutečněna ještě před zimní sezónou. 

-SLK Harrachov-