Centrum konečně bez kontejnerů.


Centrum Harrachova je konečně bez kontejnerů na tříděný odpad. Podařilo se nám sběrné místo přesunout mimo hlavní frekventovanou komunikaci v centru do méně nápadného místa nad poštou. Centrum tak již nehyzdí množství barevných kontejnerů. Po nich tu zbyla pouze směrová tabulka odkazující k novému umístění a jeden kontejner provozovatele restaurace. Tímto činem pokračujeme v přesouvání sběrových míst mimo hlavní turistické trasy. V minulosti takto došlo k přesunu kontejnerů od kina na autobusové nádraží.

Doufáme, že se toto opatření setká s pochopením Vás občanů Harrachova a nezpůsobí Vám komplikace.

V další fází plánujeme opláštění a zastřešení stávajících míst pro tříděný odpad tak, aby nehyzdily své okolí.

-SLK Harrachov-

Plníme sliby – úspory za zimní údržbu.

Sněžit v Harrachově asi jen tak nepřestane, proto je i nadále jednou z největších položek rozpočtu města výdaj za zimní údržbu. Po ukončení nevýhodných smluv, které město neúměrně zatěžovaly, se nám podařilo opakovaně vysoutěžit částku o polovinu nižší, než bylo v Harrachově obvyklé. Paradoxní je, že údržbu provádí stále stejné stroje se stejnými řidiči. Kde peníze mizely je tedy otázkou. Důležité ovšem je, že si město nyní samo diktuje, kdy má zimní údržba vyjet. Platíme tedy pouze to co si objednáme. Tato situace nebyla dříve běžnou praxí, dispečink byl totiž plně v rukou úklidové firmy.

Pokusíme se i nadále držet tohoto modelu tak, abychom mohli uspořené prostředky z rozpočtu investovat smysluplně.

-SLK Harrachov-

Záměr vybudování zázemí pro sportující Harrachovskou mládež schválen.

Při podzimní vichřici došlo ke stržení střechy provizorního objektu TJ Jiskra Harrachov u skokanských můstků. Jelikož byl objekt dlouhodobě v nevyhovujícím technickém stavu a po této události se stal prakticky nevyužitelným, rozhodla Tj Jiskra o jeho demolici.

Tím se fakticky město Harrachov zbaví cizího objektu na svém pozemku. Na takto uvolněné stavební parcele bude možno vybudovat zázemí pro sportující harrachovskou mládež plně v režii města Harrachov. V rámci variability, rychlosti stavby a nejnižších nákladů se jeví jako ideální vybudování zázemí formou mobilních buněk. Tyto se dají v případě potřeby demontovat a použít na jiném místě. Popřípadě použít jako nosná kostra pro dřevěný obklad a případnou střešní nástavbu s dalším zázemím. Dispozice je navržena tak, aby pokryla veškeré potřeby našich sportovců a byla i důstojným zázemím v případě konání závodů. Nedílnou součástí by byly převlékárny, sklady, posilovna variabilně propojitelná se společenskou místností a toalety se sprchou. Předpokládané náklady na pořízení, dopravu a instalaci činí 2 200 000Kč. 

Tento záměr se podařilo schválit nadpoloviční většinou zastupitelů, proti byli pouze zastupitelé Ploc, Rieger a mgr. Vašíček.  Nyní budou probíhat přípravné práce tak, aby realizace mohla být uskutečněna ještě před zimní sezónou. 

-SLK Harrachov-

Byty pro seniory budou

Plníme sliby – vybudování domu pro seniory v Harrachově již nic nebrání.

Dotace na byty pro seniory dostaneme. Na druhý pokus se tak podařilo odstranit poslední překážku v přípravě realizace domu pro seniory. V bývalém lesnickém učilišti tak bude během června zahájena výstavba 21 bytů, výtahu, společenské a jídelní místnost včetně zázemí. Tímto vyzýváme naše seniory, aby svůj zájem o ubytování v domě seniorů doručili písemně k rukám Rady města Harrachov. 

-SLK Harrachov-

Vítejte v Harrachově

Takto nyní vítáme návštěvníky Harrachova na obou hlavních příjezdových komunikacích do našeho města. Portály se skládají z betonového podstavce obloženého žulovými kameny, dřevěnou sochou Krakonoše (výsledek akce dřevosochání), stříškou s nápisem “Vítáme Vás v Harrachově” a znaky Harrachova a našich partnerských měst.

-SLK Harrachov-

Vláda slíbila peníze na rekonstrukci skokanského areálu v Harrachově

Zástupci Harrachova a provozovatelů tamních sportovních areálů jednali se zástupci vlády v demisi Andreje Babiše. Ten chce do zchátralých sportovišť investovat až půl miliardy korun. Harrachov byl přitom už před lety vybrán jako Národní centrum pro zimní sporty, které má připravovat reprezentanty nejen ve skocích na lyžích.

Jenže dnes je skokanský areál ve stavu, kdy skákat na tamních můstcích je spíš o život. Mamutí můstek je dokonce v takovém stavu, že už je pro skákání čtyři roky zavřený. Premiér v demisi Babiš harrachovským slíbil, že jeho vláda s rekonstrukcí počítá.
„Budeme jednat s Libereckým krajem o investici do skokanských můstků, která se může vyšplhat až k půl miliardě korun. Ale je třeba, aby se do výstavby infrastruktury zapojilo i město Harrachov. Osobně celý ten projekt beru spíš z pohledu cestovního ruchu. Na rekonstrukci skokanského areálu tlačí hlavně sportovci, ale ne každý si sem jezdí zaskákat, lidé se tam jdou podívat ze zvědavosti. Takže je to spíš o tom, aby Harrachov dostal nový impuls. Je tu i určitá synergie se sousedním Polskem, kde mají rozsáhlý areál s běžeckými tratěmi, to všechno se dá využít,“ řekl po jednání se zástupci Harrachova, Libereckého kraje, Svazu lyžařů a Českého olympijského výboru Andrej Babiš.

I starostka Harrachova Eva Zbrojová potvrzuje, že hlavně oprava mamutího můstku je pro město klíčová. „Jde o jeden z pěti mamutích můstků na světě. Všichni turisté, kteří do Harrachova přijedou, ho chtějí vidět, ale ten pohled je teď žalostný. Všechno je zchátralé. Harrachov je unikátní v tom, že tu máme můstky všech velikostí. Ty nejmenší pro žáky vlastní TJ Jiskra Harrachov, opečovává je, ale velké můstky patří Svazu lyžařů a Českému olympijskému výboru a to je bída,“ popsala Zbrojová.
Se slibem vlády, že s rekonstrukcí skokanských můstků počítá, je spokojen i Josef Slavík, mezinárodní rozhodčí skoků a projektant skokanských můstků. „Beru to od vlády jako dané slovo. Nic jiného jsme ani slyšet nechtěli. Teď jen záleží na tom, aby majitel Klasického areálu Harrachov, který obstarává můstky, okamžitě začal pracovat na projektové dokumentaci. To zabere celý rok, takže když začne hned, tak příští rok se dá začít stavět. Čím dřív, tím líp,“ řekl Slavík.
Podle předsedy Klasického areálu Harrachov Vladimíra Kopala odpovídá částka pět set milionů tomu, co je třeba do areálu investovat, aby mohl být špičkovým tréninkovým střediskem pro vrcholové sportovce a skoky se zase vrátily na výsluní. „Za půl miliardy se kromě rekonstrukce skokanských můstků dá vytěžit další sportovní infrastruktura včetně zázemí. Dohodli jsme se s krajem, že se všichni po zimní sezóně společně sejdeme, a řekneme si, jak dál,“ sdělil Kopal.

-Zdroj: https://liberec.idnes.cz, Jana Pavlíčková-

Harrachovská 10+0

Z harrachovské modřínové desítky se stane stovka – na počest oslav k 100. výročí republiky

To, že máme na Bílém kopci vysázenou modřínovou desítku, která byla vysázena v roce desátého výročí vyhlášení republiky, asi všichni harrachovští minimálně tuší.

Tento výjimečný, uměle vytvořený přírodní úkaz, který je nejlépe viditelný v podzimních měsících z protějšího Sachrova kopce, kdy se modříny zbarví do žlutého kabátu a tudíž v okolní zeleni krásně vyniknou, daly podnět k tomu, jak oslavit 100. let výročí republiky, které nás v letošním roce čeká. Na to, jak navázat na tuto originální a neotřelou formu oslavy k významnému výročí republiky, přišla harrachovská starostka Eva Zbrojová. Možná, že právě při pohledu na modřínovou desítku ze Sachrova kopce, kde bydlí, se jí v hlavě tato myšlenka zrodila. Ale k tomu, aby se vše správně a včas zrealizovalo, bylo zapotřebí projednat tuto záležitost ještě s vedením Správy KRNAP, které nakonec dalo tomuto nápadu „zelenou“. Ovšem realizace nebude zdaleka tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Je zapotřebí udělat těžební zásah v hranicích budoucí číslice „0“ a poté provést podsadbu cílové dřeviny v počtu 3 000 ks/ha, to vše proběhne v letošním roce. Přiřazená číslice „0“ bude mít stejné rozměry jako současná číslice „10“, tzn. o výšce 180m a vysázené pruhy o šířce 20 – 25m. A to ještě není vše. V průběhu příštího roku bude proveden, v rámci plánovaných těžeb, těžební zásah – jednotlivý výběr v horní vrstvě porostů v hranicích stávající číslice „10“. Tímto zásahem bude sníženo zakmenění na jednu polovinu a nato bude provedena podsadba v počtu 3 000 ks/ha. Šířka proředěných a podsazených pruhů byla navržena na 20 m.

-zdroj harrachovský zpravodaj –

PF 2018

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2018.

Komunikace V Borovicích

Plníme sliby – rekonstrukce komunikace V Borovicích

Podařilo se nám realizovat kompletní rekonstrukci komunikace V Borovicích, včetně přípojky k obchodu NORMA. Akce byla sdružená s rekonstrukcí kanalizačního řádu v této lokalitě. 

I přes komplikovanost akce a značná omezení pohodlí obyvatel a návštěvníků dotčené části, se podařilo akci realizovat v termínu. Pokládka finální asfaltové vrstvy byla prováděna již prakticky v zimních podmínkách. I z tohoto důvodu budeme stav komunikace bedlivě sledovat pro případné uplatnění reklamaci u zhotovitele.

-SLK Harrachov- 

Návrat rychlíků Praha-Harrachov

Po téměř půl století by se na koleje mělo od jara příštího roku vrátit přímé železniční spojení Prahy s Harrachovem.

Od jara by mělo dojít k železničnímu spojení mezi Prahou a Harrachovem. Informovaly o tom České Dráhy. V plánu je prodloužení spojení mezi Prahou a Tanvaldem o horský úsek Tanvald – Harrachov.

Přímé vlaky pojedou i po jediné ozubnicové železnici v Česku. Ta se už sice pro běžný provoz nepoužívá, kvůli velkému sklonu tratě zde ale nemůže jezdit každý typ vlaku. Na trase rychlíku by měly jezdit motorové vozy 854.2, které znají cestující už dnes z provozu rychlíků mezi Tanvaldem a Prahou Jízda vlakem do Harrachova by mohla být zážitkem, z Prahy by údajně mohl vyjíždět vlakový spoj v 7:30 a na místě určení být zhruba v 11 hodin.

Rychlíky mezi Prahou a Harrachovem jezdily naposledy v šedesátých a sedmdesátých letech, později ještě občas tehdejší ČSD vypravovaly mimořádné vlaky pro odboráře na rekreaci.

-Zdroj: prazsky.denik.cz-