Milí Harrachováci.

Dovolte mi, abych Vám poděkovala za to, že jste v tak hojném počtu přišli k letošním krajským volbám.

Děkuji Vám také za to, že jste podpořili kandidátku hnutí Starostové pro Liberecký kraj, které v Harrachově získalo 36,38% hlasů a stalo se tak vítězem voleb.

Nesmírně si vážím osmi desítek preferenčních hlasů, které jste mi dali a velice Vám za Vaši důvěru děkuji.

S úctou Vaše Eva Zbrojová

Komu co dlužíme?

Na 31.5.2016 bylo svoláno mimořádné zasedání Městského zastupitelstva iniciované opozičními zastupiteli. Hlavním důvodem byly informace o soudních sporech města, především pak kauza postoupené 7. milionové pohledávky mgr. Vašíčka. Tu doposud bezplatně postoupil firmě AUDITAS s.a. s tím, že pokud bude firma úspěšná, obdrží mgr. Vašíček 10% vymožené částky a 85% z přiznaných nákladů z prodlení. Pohledávka vznikla jako náhrada za zastupování v jiné ožehavé kauze z minulých let. Vznik pohledávky provází několik nejasností, především pak její výše a oprávněnost. Tyto okolnosti jsou nyní předmětem soudního sporu, respektive dvou sporů, protože byla pohledávka postoupena. Město Harrachov se tak soudí s mgr. Vašíčkem o oprávněnost výše pohledávky a nový majitel firma AUDITAS s.a. se soudí s městem Harrachov o její vyplacení.

V minulých dnech byla, po několika jednáních učiněna městu nabídka na odkoupení pohledávky, která vyústila v mimořádné zastupitelstvo. Vzhledem k nejasnostem ve struktuře firmy AUDITAS s.a., zřejmě se jedná o dvě různé firmy, jedena se sídlem na Britských panenských ostrovech, druhá v Lucembursku, obě však zastupované stejnými lidmi, bylo právními zástupci města doporučeno nejprve zjistit, která z firem pohledávku odkoupila a s tou dále jednat. Při uhrazení by totiž hrozilo, že by si stejnou částku nárokovala i druhá firma AUDITAS s.a. Navíc je zde možnost, že soudní spor s mgr.Vašíčkem dopadne ve prospěch města, tudíž bude pohledávka prohlášena za neplatnou a město Harrachov se již k vyplaceným penězům nedostane. Britské panenské ostrovy jsou totiž daňovým rájem a firmy AUDITAS s.a. jsou bez majetku.

Jediným správným postupem se tady jeví uložení částky 6 miliónů Kč do právní úschovy a další jednání s firmami AUDITAS s.a.

Plníme sliby

I nadále se snažíme dostát našich závazků vyslovených při volbách a pracujeme na zvelebování našeho města.

Po rekonstrukci části osvětlení v Rýžovišti je další, právě dokončenou, větší investiční akcí rekonstrukce chodníků mezi školou a vilou Harrach. V průběhu května se podařilo opravit největší výtluky silnic v majetku města a intenzivně jednáme o rekonstrukcích krajských komunikací. Především o obchvatu Harrachova, komunikace do Rýžoviště a na vlakové nádraží, které jsou v katastrofálním stavu. Nyní bylo krajem provedeno hrubé záplatování největších děr a osazení dopravním značením nerovnost vozovky. Přesto, že nám tyto komunikace nepatří, kazí celkový dojem a s tímto stavem nejsme ochotni se smířit.

Čtyřkolka již pracuje

Jako středisko zimních sportů máme vůči našim návštěvníkům určitý závazek. Nejen kvalitní ubytování, stravování, upravené sjezdové tratě, ale i udržované běžecké tratě je to, co naši návštěvníci v zimní sezóně očekávají a k Harrachovu dlouhá léta patří. To se bohužel při nižších stavech sněhu nedařilo zajistit, protože chyběla technika.

Když v minulé zimní sezóně Město Harrachov zakoupilo válec a stopaře na úpravu běžeckých tratí, mnozí si ťukali na čelo. Když byl na podzimním zasedání zastupitelstva schvalován nákup pásové čtyřkolky na úpravu běžeckých tratí, někteří zastupitelé to nesli s nevolí. Čas ukáže, jak se nyní již kompletní zařízení pro údržbu běžeckých tratí osvědčí. Tuto alternativu k rolbám Sportovního Areálu, které zvládnou údržbu pouze při vyšší pokrývce a nedostanou se všude, prostě Harrachov potřebuje.

Díky nové technice můžeme nyní jako jedno z mála horských středisek nabídnout bezmála 50km upravených běžeckých tratí, a to i přes současné nepříznivé sněhové podmínky.

Aktuální situaci je možné, díky GPS modulu, sledovat na: http://bilestopy.cz/cs/krkonose/harrachov.

 

 

Harrachov – město, kde lidé neplatí za odpady zhola nic

Eva ZbrojováHarrachov – Eva Zbrojová vede harrachovskou radnici. Chce řešit dopravu a údržbu, stranou nezůstane ani mládež.
Na co jste za rok 2015 hrdá, co se ve městě podařilo?
V únoru letošního roku jsme po jednadvaceti letech schválili nový územní plán Harrachova. Podařilo se nám zlikvidovat nevzhledné a právem kritizované vietnamské tržnice ve městě. Trvale žijící obyvatelé Harrachova mají svoz komunálního odpadu zdarma. Z finančních prostředků získaných z provozu výherních hracích automatů přispíváme sportující mládeži každoročně mezi půl milionem až šesti sty tisíci korun. A pak jsou tu ty menší, ale neméně důležité projekty. Celkem jsme letos proinvestovali 10,5 milionu korun.
A co se naopak dotáhnout nepodařilo, co zůstává restem do budoucna? Zobrazit celý příspěvek

Jsme bezbranní jako děti a pouze přihlížíme tomu, co se kolem nás děje

Ačkoliv by měly být Vánoce svátky klidu a pohody, svět je na pokraji války a své obavy o naši budoucnost neskrývá ani starostka Eva Zbrojová (SLK). Chybí nám hrdost, dodává. Kriticky se ale vyjádřila i na adresu uprchlíků. V jaké souvislosti? Dlouze jsme si povídali také o investicích, které radnice plánuje v roce 2016, a zmínila problémy, jež jí způsobují největší vrásky.

Poslední komunální volby v Harrachově doprovázela podle vašich slov velmi vyostřená, často útočná a negativní předvolební kampaň. Pociťujete její dozvuky i nyní? Má nějaký negativní vliv na atmosféru a spolupráci na radnici?

Jsou věci, které nelze vymazat za tak krátkou dobu. K nim patří i velmi osobní útoky po dobu nejenom předvolební kampaně v Harrachově. Jednám se všemi, kteří o to mají zájem, a hledám kompromisy v řešení čehokoliv. Všichni zastupitelé by si měli uvědomit, že byli zvoleni občany města, a pokud se tak stalo, měli by být vůči svým voličům maximálně odpovědní a pracovat v zájmu města a jeho občanů. Zobrazit celý příspěvek

Spor v lyžařském areálu

Harrachov a lyžníci

Známým lyžařským střediskem otřásá neobyčejný spor. V Harrachově hrozilo, že se celá zimní sezona prostě zruší. Většina pozemků, na nichž leží tamní sjezdovky a lanovky, patří státu – a provozovatel se s ním nedohodl na prodloužení smlouvy a ceně. Má se stát zbavovat majetku v národním parku, aby podpořil sport a podnikatele?

Na horách koncem listopadu napadl první sníh – avšak v Harrachově, jednom z nejznámějších českých krkonošských středisek, dlouho nebylo jisté, zda se lanovky někdy rozjedou. A tato nejistota nikterak nesouvisela s tím, jestli bude sněhu dostatek. Zobrazit celý příspěvek

Na dušičky v novém.

Dalším počinem při zvelebování našeho města je oprava hřbitova. Plníme tak další slib, ke kterému jsme se zavázali.

Na Svátek všech svatých jsou hřbitovy hojně navštěvovány, proto byl ten náš harrachovský, opraven. Bílým kamínkem byly nově vyštěrkovány chodníky. Pamětní kříže prošly generální opravou a to včetně kamenných podstavců. Nově vznikl i chodníček od parkoviště podél kostela tak, aby nebylo nutno se ke hřbitovu brodit blátem.  Posledním neutěšeným místem zůstává nepotřebná márnice, kde zvažujeme její přerod v kolumbárium.

Harrachov bez sjezdařů?

zdroj SUNSKI.CZ

Zástupci vedení SA Harrachov opět odmítli podepsat nájemní smlouvu na pozemky pod sjezdovkami. Ty patří Českému státu a Sportovní Areál si je pravidelně pronajímá. Důvodem nepodepsání smlouvy přitom nebude výše nájemného, které je dle vyjádření pronajímatele v místě obvyklé a vychází z platného cenového odhadu. Nad skutečným důvodem tak můžeme pouze spekulovat. Tento přístup bohužel ohrožuje turistický ruch, na kterém je Harrachov závislý. Zástupci města Harrachov, se svým 4% podílem ve společnosti SAH, nejsou tento stav schopni ovlivnit. Nedobrovolně se tak stáváme rukojmími i s našimi hosty. Je to snad signál vedení SAH abychom svoje hosty na zimní sezonu posílali do Špindlerova Mlýna?

Vše se rozhodne na valné hromadě v Praze:

Věc: Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Sportovní areál Harrachov a.s.
Představenstvo společnosti Sportovní areál Harrachov a.s., IČ 47468149, se sídlem Harrachov 225, PSČ 512 46, zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, č. vložky 875 svolává  podle § 406 a násl. ZOK a čl.13, 15 stanov společnosti zasedání mimořádné valné hromady akcionářů, která se bude konat dne 26.11.2015 od 10:00 hodin v Praze, Strahov, sídlo ČUS, místnost č.209.
Pořad jednání řádné VH:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů mimořádné valné hromady.
  3. Zpráva představenstva o stavu uzavírání nájemní smlouvy s UZSVM.
  4. Právní důsledky bezesmluvního vztahu k pozemkům UZSVM nutným k provozu areálu a Finanční rozbor dopadů možného neprovozování areálu – podklad k rozhodnutí zda připravovat areál na zimní sezónu 2015/2016; zda provozovat areál v zimní sezóně 2015/2016.
  5. Závěr

Plníme sliby – Škola v novém kabátě

PROMĚNA HARRACHOVSKÉ ŠKOLY … proběhla přes letošní prázdniny. Škola se dočkala nejen nových dveří a oken se žaluziemi, ale také zateplení všech půd, pláště budovy a nové fasády.  Investice  zřizovatele do školy je zároveň investicí do našich dětí, kterým se proměna školy opravdu líbila. Přejeme jim, aby se jim ve škole dařilo.