Výsledky voleb 2018

Děkujeme všem voličům za projevenou důvěru. V komunálních volbách, jsme díky Vám dostali celkem 4 409 hlasů a tím získali 7 mandátů v zastupitelstvu.

Zvoleni byli Eva Zbrojová, Helena Stříbrná, Daniel Beneš, Václav Tondr, Petra Procházková, Petr Bůžek a Bohuslav Červený.

děkujeme

Plníme sliby – zázemí pro sportovce

Zima již klepe na dveře a my plníme slib vybudování důstojného zázemí pro naše mladé sportovce. Jejich původní zázemí bylo dlouhodobě nevyhovující navíc s absencí sociálního zařízení. Loňská podzimní vichřice dokonce odvála plechovou střešní krytinu. V letních měsících tak došlo k demolici starého objektu Jiskry Harrachov. Tím se fakticky město Harrachov zbavilo cizího objektu na svém pozemku. Na takto uvolněné stavební parcele jsme tedy vybudovali zázemí pro sportující harrachovskou mládež plně v režii města Harrachov. V rámci variability, rychlosti stavby a nejnižších nákladů je zázemí vybudováno z mobilních buněk. Tyto se dají v případě potřeby demontovat a použít na jiném místě. Popřípadě použít jako nosná kostra pro dřevěný obklad a případnou střešní nástavbu a zázemí tak do budoucna rozšířit. Dispozice je navržena tak, aby pokryla veškeré potřeby našich sportovců a byla i důstojným zázemím v případě konání závodů. 

Pro tento záměr se nepodařilo nadchnout všechny zastupitele. Ploc, Rieger a mgr. Vašíček tento projekt bohužel nepodpořili. 

-SLK Harrachov-

Jdeme s konkrétními cíly.

Volby jsou za dveřmi a my pro vás máme krátký přehled toho, co by jednotliví kandidáti udělali, kdyby vyhráli volby. Starostové v debatě Radiožurnálu představili konkrétní plány, jak budou nakládat s důvěrou voličů.

-SLKHarrachov-

Předvolební debata Radiožurnálu 26.9.2018

Měl by se obnovit mamutí můstek?

Harrachov je u nás i za hranicemi známý skokanským areálem s mamutím můstkem. Ten je ale v dezolátním technickém stavu a složité majetkové vztahy komplikují jeho opravu. Premiér Andrej Babiš (ANO) při své jarní návštěvě Harrachova prohlásil, že by se obnova můstků měla podpořit, a to až půl miliardou korun.

Celou debatu si můžete přehrát zde.

Hosté předvolební debaty z Harrachova:

Eva Zbrojová (Starostové pro liberecký kraj), starostka Harrachova
Jaroslav Čech (ANO), místostarosta Harrachova
Radek Čermák (SNK – Změna pro Harrachov)
Jiří Krejčí (ODS)
Sabina Nguyenová (TOP 09)
Josef Slavík (SNK – Evropští demokraté)
Vladimír Zbroj, nezávislý kandidát

autoři: Jan Pokorný, Michael Erhart
zdroj: radiozurnal.rozhlas.cz

Setkání s občany

Srdečně Vás zveme na setkání občanů se starostkou města paní Evou Zbrojovou, radními Helenou Stříbrnou a Danielem Benešem, zastupiteli a kandidáty do obecních voleb za SLK Harrachov.

Chcete se zeptat na informace o chodu obce? Minulé, současné nebo budoucí investiční akce? Můžete se přijít osobně zeptat zainteresovaných osob. Setkání proběhne v neděli 30.9.2018 od 14:00 na miniGOLFU TONDR. Nemáte-li žádné dotazy přijďte si s námi pouze přátelsky posedět u nedělní kávy a koláče. 

Tímto jste srdečně zváni.  

Volte číslo 2

Nevíte co s penězi?

?

Podnikáte v Harrachově nebo jeho okolí? Platí Vám klienti v hotovosti a chybí vám pobočka Vaší banky v Harrachově? Pro mnohé z Vás se tato situace stala komplikací vyžadující návštěvu banky v Tanvaldu nebo Jablonci nad Nisou. A jak by se Vám líbila možnost moci ukládat hotovost přímo v Harrachově? A co takhle uložit hotovost kdykoliv se Vám zachce, třeba v sobotu v nočních hodinách? Není to nemožné. Po několikaletém marném přemlouvání velkých bank nám nyní vychází vstříc ČSOB Banka. Ta jako jediná dokáže našemu městu zajistit vkladový bankomat. Tedy bankomat, kde se dá nejen hotovost vybrat, ale i vložit na Váš účet. Jeho prostřednictvím dokážete i hotovost poslat na konkrétní Vámi vybraný cizí účet. Takto tedy v hotovosti zaplatíte kdykoliv komukoliv na jeho účet.

A nyní to nejdůležitější kdy vkladomat bude? Pokusíme se jej pro Vás zajistit již na tuto zimní sezónu 2018-2019.

-SLK Harrachov-

Do voleb jdeme s číslem 2

Do komunálních voleb 2018 se v Harrachově registrovalo 7 polických stran, hnutí, uskupení. STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ HARRACHOV v čele se současnou starostkou paní Evou Zbrojovou mají losem přiděleno číslo 2.

Vynaložené finance do oprav majetku 2014 – 2018.

Vynaložené finance do oprav majetku tj. komunikací, chodníků, VO, budov. Investice. Roky 2014 – 2018.

Rok 2014: Vynaloženo bylo 11 314,5 tis. Kč.
Zejména do zateplení MŠ Kamínek – největší akce roku. Celkem 5017,6 tis. Kč. U ZŠ bylo vybudováno víceúčelové hřiště – 1 722,6 tis. Kč. Do oprav komunikací jsme vynaložili 2 053,3 tis. Kč – chodník od restaurace Pod jasanem k restauraci Studna v hodnotě 624,7 tis. Kč. Byly vybudovány tři bezpečné přechody, opravovali jsme mostky. Veřejné osvětlení 684,2 tis. Kč. Nakoupili jsme kompostéry, které byly na základě smluv předány občanům.
Byl zakoupen stroj na úpravu zimních běžeckých tratí. Hasičům byl předán od Hasičského záchranného sboru Lb kraje speciální požární automobil LIAZ s příslušenstvím. Celková hodnota daru 1 455,7 tis. Kč. Zakoupen byl pluh k víceúčelovému stroji Carraro.
Proběhla druhá etapa projektu Územní plán.
Zabezpečili jsme bývalý hotel Hubertus proti možnosti vniknutí, osvětlili jsme běžecký areál na stadionu u Skicentra.

Rok 2015: Vynaloženo bylo 13 922,5 tis. Kč.
Zejména do zateplení ZŠ – největší akce roku. Celkem 6 603 tis. Kč, v MŠ byly opraveny umývárny a chodník 376,5 tis. Kč. Do oprav komunikací jsme vynaložili 2 411,5 tis. Kč. Dodavatelsky jsme opravili chodníky od p. Hakla na konečnou zastávku busu za 1 325,1 tis. Kč. Byl opraven chodník k Normě za 394,7 tis. Kč a spraveny výtluky. Veřejné osvětlení v Ryžovišti stálo 693,3 tis. Kč. V čp. 116 byl zrekonstruován vodovodní rozvod 647,2 tis. Kč. Na hřbitově jsme opravili kříže za 161,3 tis. Kč. Oprava hasičského vozu LIAZ stála 149,4 tis. Kč.
Byl zakoupen Ford Tranzit s třemi kontejnery pro středisko údržby 1 400,3 tis. Kč, uhradili jsme 1/3 zařízení – nástavba posypu Hydroman ke Carraru. Byla zakoupena čtyřkolka na úpravu běžeckých tratí 390 tis. Kč.

Rok 2016: Vynaloženo bylo 9 156,1 tis. Kč.
Zejména oprava veřejného osvětlení na Klondike a v Ryžovišti celkem 1 901,2 tis. Kč. Opravy komunikací 1 487,7 tis. Kč. Dodavatelsky jsme pokračovali v opravách chodníků v okolí křižovatky u Karolíny směrem k ZŠ a do centra za 845,8 tis. Kč. Na hřbitově jsme opravili márnici a hřbitovní zeď 1 220 tis. Kč. Nechali jsme vyhotovit projektové dokumentace k rekonstrukcím mostů, k opravám komunikací vč. mapových podkladů. Je vyhotovena studie stavebních úprav autobusového nádraží, dokumentace k opravám silnic v Anenském údolí a na sídlišti. Uskutečnily se výměny kotlů a opravy komínů bytových domů na sídlišti Klondike cca 1 213 tis. Kč. Byly opraveny střechy bytových domů. Připravovala se přestavba ISŠ. Byl opraven strop na radnici celkem 409 tis. Kč. U ZŠ bylo vybudováno venkovní fitness. Opravili jsme osvětlení ve třídách ZŠ, vyměnily ventily radiátorů a zajistili revize plynových kotlů celkem 479.4 tis. Kč. Plánovaná přístavba ZŠ si vyžádala grafické a projektové práce, průzkumy, zpracování žádosti o dotaci v hodnotě 515,3 tis. Kč. Uvedli jsme do provozu kluziště. Bylo vybudováno na Kamlu workoutové hřiště za 206,2 tis. Kč. Započaly práce v kině v hodnotě 103,6 tis. Kč.
Pro bezpečnost občanů jsme instalovali městský kamerový a dohlížecí systém v hodnotě 989,8 tis. Kč.

Uhradili jsme zálohu 385,2 tis. Kč na nákup auta 4×4 pro potřeby radnice. Doplatili pro údržbu posypové zařízení v hodnotě 92 tis. Kč.

Rok 2017: Vynaloženo bylo 20 196,4 tis. Kč.
Jednou z největších akcí bylo zateplení bytového domu 462,463 za 5 746,9 tis. Kč. Ve spolupráci s SVS a s dotací od MMR jsme opravili komunikaci v Borovicích ve výši 3 993,8 tis. Kč. Dokončeny byly úpravy autobusového nádraží za 1 037 tis. Kč. Vybudovali jsme chodník od Puskarčíků k vile Harrach za 267,9 tis. Kč, opravena byla komunikace k vlakovému nádraží 661,3 tis. Kč, upravena cesta u kostela. Zajistili jsme opravu veřejného osvětlení na RVO1 Hubertus, Hřebenka, koupaliště celkem 1 422,1 tis. Kč. Podíleli jsme se spolu s krajským úřadem na opravě poškozeného zemního kabelového rozvodu VO a výměně stožárů Mýtiny za 987,9 tis. Kč. V kině pokračovaly projektové a stavební úpravy v hodnotě 1 434,9 tis. Kč. Proběhla plánovaná demolice domu služeb č. 511 na sídlišti Nový Svět za 502,2 tis. Kč. Plánovaná přestavba ISŠ na tzv. pečovatelské byty si vyžádala upřesnění PD k územnímu rozhodnutí z bývalého KoDuSu v hodnotě 139,1 tis. Kč. Bytové hospodářství pokračovalo ve výměně plynových kotlů a opravách střech bytových domů.
Bylo vybudováno Pumptrackové hřiště v hodnotě 404,3 tis. Kč, doplatili jsme nákup auta 4×4 pro radnici tj. 165 tis. Kč. Uhradili jsme první splátku za traktor ve výši 950 tis. Kč pro středisko údržby.

Rok 2018: Vynaloženo bylo k 27. 7. 2018 5 007,4 tis. Kč.
Největší akcí je budování pečovatelských bytů v bývalé ISŠ tj. prozatím 1 917,4 tis. Kč. Doplacení traktoru pro údržbu 990,7 tis. Kč. Pokračujeme v opravách kina 856,2 tis., do projektové dokumentace protipovodňových opatření jsme investovali 84,7 tis. Kč.
Opravujeme městské komunikace – dokončení oprav MK Borovice 190,3 tis. Kč a doplatili jsme VO Mýtiny 179,5 tis. Kč. Dokončila se 1. etapa obnovy VO Hubertus, koupaliště 294,7 tis. Kč.