PLNÍME SLIBY – nový chodník.

V minulých dnech se podařilo vybudovat novou komunikaci pro pěší. Jedná se o chodník podél silnice mezi parkem u Kosů a pekařstvím u Vokřínků. Doufáme, že tento chodník pomůže řešit složitou dopravní situaci v této lokalitě. Snažíme se tak ochránit chodce, především v zimním období, kteří byli doposud nuceni kličkovat mezi projíždějícími vozidly.

-SLK Harrachov-

Dohody odsouhlaseny.

Na 4. zasedání městského zastupitelstva konaném dne 13.3.2019, byly schváleny dohody se společností AUDITAS S.A. a Mgr. Vašíčkem.

 

Dohody mají za úkol definitivní vypořádání závazků mezi městem Harrachov a oběma subjekty. Definitivnímu vypořádání letitých sporů a jejich podpisu tak nic nestojí v cestě. Celý příspěvek

PLNÍME SLIBY – Komunální odpad zdarma

Jak jsme slíbili před volbami, za sběr a svoz komunálního odpadu letos nezaplatí naši občané ani korunu. Toto rozhodnutí se podařilo prosadit i přes nepříznivý rozsudek ve sporu AUDITAS s.a. v neprospěch města. Ano bude nutné šetřit a přehodnotit některé plánované investiční akce, ale chod města musí zůstat zachován. Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu z domácností cca 850tis.Kč jsme schopni z rozpočtu uhradit i letos. Celý příspěvek

Jedeme dál..

2.řádné zasedání městského zastupitelstva se opět neslo v nepřátelském duchu. Lídr kandidátky SNK – ZMĚNA PRO HARRACHOV a neúspěšný uchazeč o post starosty se svojí skupinou místo spolupráce nasadil strategii permanentních útoků na veškerou činnost vedení města. Největším terčem je současná starostka paní Eva Zbrojová a její blízcí. Velká slova o nutnosti povolební spolupráce všech jsou rázem zapomenuta. Místo návrhů konstruktivního řešení se nyní skupina opozičních zastupitelů snaží kritizovat a úkolovat všechny okolo, jen ne sami sebe. Snaha zaměstnat ostatní tak, aby jim nezbyl čas a síly na vlastní úkoly je ovšem neúčinná.
Vedení města v čele se starostkou bude nadále zajišťovat chod města a plnit svá předvolební předsevzetí. Díky nutnosti uhradit závazek z prohraného soudního sporu, se některé plánované investice poněkud přibrzdí.

-SLK Harrachov-

ÚPRAVA BĚŽECKÝCH TRATÍ

V probíhající zimní sezóně se množí stížnosti na stav upravenosti běžeckých tratí v okolí Harrachova. Na vysvětlenou musíme podat informaci, že úprava je plně v režii SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU HARRACHOV. Toto sdružení od svých přispěvatelů vybírá příspěvky pro svůj provoz a ty následně rozděluje na svoji činnost. Město Harrachov do tohoto sdružení, jako 2. největší přispěvatel, ročně vkládá 350tis.Kč. Stejně jako v minulých letech byla sdružením pro údržbu vyčleněna částka 350tis.Kč. K této částce mohou být následně připočteny i finance od přímých dárců a zisk z finančních darů a prodeje dárcovských samolepek.
Sdružení si dle potřeby objednává úpravu konkrétních částí běžeckých tratí u subdodavatelů. Na tento rok jsou subdodavateli SAH Harrachov a.s. s rolbou KASSBOHRER, SKP Harrachov se sněžným skútrem a Město Harrachov s pásovou čtyřkolkou. SKP Harrachov má z částky přislíbeno 8ti.Kč a upravuje areál biatlonového kolečka na Novém Světě. Městská čtyřkolka pak za stejnou část 8ti.Kč upravuje okruh na Kamlu, napojení na běžecké tratě od čistírny odpadních vod podél Rybárny, Misarovu cestu jako napojení na Polsko a propojení na Polsko na Mýtinách.

Díky letošní vydatné sněhové nadílce není jednoduché běžecké tratě udržovat, situaci zkomplikovaly i četné popadané stromy a v neposlední řadě i uzavření skokanského areálu, který díky sdruženářským závodům rovněž spolufinancoval úpravu sportovních tratí na Čertově hoře.

Přesto jsme přesvědčeni, že upravené běžecké tratě k Harrachovu patří a vítáme nárůst běžkařů jako pozitivní informaci. Nyní hledáme možnosti, jak úpravu běžeckých tratí kolem Harrachova v příštích letech zkvalitnit.

-SLK Harrachov-

Rozpadlý mamut

Babišova vláda se vydala v březnu na turné po republice. Kam přijela, tam investovala. Zatím ale jen slovně. Předseda vlády všude opakoval, že s ministry chystá velký investiční plán. Babiš o něm stručně promluvil v listopadu. Prý zahrnuje přes 17 tisíc projektů za 3,5 bilionu korun, které se budou realizovat do roku 2030. Žádné konkrétní plány ale zatím nejsou známé.
Z obřího balíku by mělo jít 500 milionů i na opravu chátrajících harrachovských můstků. Na návštěvě Libereckého kraje částku přislíbila Babišova vláda. Největším problémem kdysi sportovní chlouby Česka ale nejsou peníze.

Můstky vlastní obecně prospěšná společnost Klasický areál Harrachov (KAH). Jejími majiteli jsou Český olympijský výbor a Svaz lyžařů. Pozemky pod můstky však patří státu, a ten je KAH pronajímá. Běžecké tratě spravuje Sportovní areál Harrachov, který vlastní hned několik subjektů. Spory o pozemky a jejich nájem tak možnou renovaci brzdí.
„Jestli se Harrachov nevyřeší během dvou tří let, tak tady zabijeme jednu skokanskou generaci. Pokud se můstky nespraví, tak možná zabijeme celé skoky na lyžích,“ říká poslanec ODS a od dubna 2018 také šéf českých skokanů Jakub Janda. Ten přitom v Harrachově nakoukl poprvé do Světového poháru, který v roce 2006 také vyhrál. Slavný mamutí můstek hostil ale světovou špičku naposledy před dlouhými čtyřmi lety.

– zdroj: Josef Mačí – seznam.cz –

Kolik jsme povinni zaplatit?

Na základě rozsudku je  město Harrachov povinno uhradit částku ve výši 11 120 027 Kč. Komu tedy máme zaplatit? Povinnost zaplatit je vůči firmě Auditas S.A. (Belize) Luxembourg.  Pohledávka na 7 000 000 Kč byla totiž postoupena Mgr. Vašíčkem firmě Auditas S.A. Luxembourg   11.10.2011 za 0 Kč. Za postoupení náleží Mgr. Vašíčkovi odměna pouze v případě, že dojde k vymožení pohledávky či její části. V tom případě zaplatí postupník postupiteli postupní cenu ve výši odpovídající 10% z vymožené jistiny či její části a v případě, že dojde k vymožení příslušenství pohledávky či části příslušenství pohledávky, odpovídající 80% z vymoženého příslušenství pohledávky či části příslušenství pohledávky.
Na základě této dohody náleží Mgr. Vašíčkovi postupní cena ve výši 3 996 022 Kč. Částka je splatná do 14 dnů od úhrady městem Harrachov.

-SLK Harrachov-

PROHRANÝ SOUD

Spor mezi Městem Harrachov a společností Auditas S.A. z Belize.

4.12.2018 jsme byli pravomocně odsouzeni a po doručení rozsudku budeme mít povinnost platit. Krajský soud potvrdil rozsudek prvoinstančního o oprávněnosti závazku města Harrachova vůči firmě Auditas S.A. v daňovém ráji Belize, které za 0,-Kč postoupil pohledávku bývalý právní zástupce města. Výše závazku, který ani v době vzniku neměl jasné financování, je nyní 11mil. Kč. Závazek jsme přebrali po minulém vedení města a bohužel se jej nepodařilo u soudu úspěšně rozporovat. Po celou dobu jsme tvořili fond pro případnou nutnost závazek uhradit. Do dnešního dne se podařilo z 40mil. rozpočtu postupně nastřádat cca 5mil. Kč jako rezervu. Celý závazek jsme tak schopni uhradit jen za předpokladu razantních škrtů v plánovaných investicích na rok 2019. Město tak bude nuceno minimálně jeden rok zajišťovat jen obvyklý komfort svým obyvatelům a návštěvníkům.

Eva Zbrojová, starostka

JSEM PROTI!

Již první bod prvního řádného zastupitelstva prokázal, že o přátelské a jednotné spolupráci při chodu obce to asi nebude. Volební a povolební tvrzení většiny kandidátů o nutnosti spolupráce a konstruktivním přístupu k vedení města byly jen sliby. O to víc zamrzí, když po takovýchto slibech mají zastupitelé destruktivní postoje již u prvního napohled nekonfliktního bodu jednání.

Prvním bodem bylo schválení jednacího řádu zastupitelstva, bez něhož nelze dále pokračovat v jednání. Všichni zvolení zastupitelé mají veškeré podklady s minimálně týdenním předstihem. Jednací řád tak měl každý možnost prostudovat a konzultovat celý týden. Tento řád se navíc dlouhá léta nijak neupravoval a jeho znění si tak každý mohl přečíst již, když do komunální politiky vstupoval.

Před každým hlasováním o usnesení, se po seznámení zastupitelů s konkrétním bodem, předsedající zeptá, jestli má někdo připomínky nebo návrhy na doplnění. Nejinak tomu bylo i při prvním hlasování. Nikdo ze zastupitelů nevznesl dotaz, připomínku natož návrh na úpravu nebo doplnění jednacího řádu zastupitelstva. Došlo tedy na hlasování.

K velkému překvapení byli 2 zastupitelé proti a 4 se zdrželi.
Smutné je, že je-li někdo proti, očekává se nějaký protinávrh, nebo úprava toho s čím nesouhlasí. K tomu bohužel nedošlo.

Stejně tak zdržení se při hlasování, je především vhodné v případě, kdy hlasování může ovlivnit mě nebo třeba mé rodinné příslušníky. Popřípadě nemusím mít dostatek informací a tudíž prostě nevím. Že by nevěděli 4 zastupitelé jestli souhlasí s jednacím řádem?

Doufejme, že toto byl jen projev počáteční nervozity a nestane se pravidlem.

-SLK Harrachov-

Most na Mýtě zprovozněn.

Díky žalostnému stavu zábradlí na starém mostě na Mýtě došlo letos v létě k jeho uzavření. Zábradlí tvořené z kamených bloků bylo zvětráváním uvolněno a toho využili neznámí vandalové, aby po několik let jednotlivé části shazovali do řeky Jizery. Je možné, že některé z kamenů byly požity i na jiných místech různými nenechavci jako stavební materiál. Celá situace vyústila až k úplnému uzavření mostu z bezpečnostních důvodů.

Zmíněný most, přesto že jeho důležitost na bývalé zemské cestě léty ztratila svůj někdejší význam, je nyní hojně požíván především jako turistický přechod Jizery pro pěší, cyklisty a lyžaře. Jeho uzavření vedlo k vlně nelibosti především právě mezi turisty. Na základě četných jednání se starostce Harrachova podařilo iniciovat opravu, která vedla k zebezpečení celého mostu tak, že mohl být znovu pro veřenost otevřen.

-SLK Harrachov-