PODĚKOVÁNÍ.

Krajské volby 2020

Děkuji všem voličům, že přišli k volbám. Ať s touhou po změně nebo s podporou stávajícího vedení. 
Velké poděkování patří občanům města  Harrachov, volební účast tu přesáhla 51% a uskupení SLK zde zvítězilo na plné čáře se 43, 92%.  Ve výsledku voleb do krajského zastupitelstva u nás v Harrachově vnímám vaši velkou podporu a zároveň poděkování za svoji práci pro Harrachov.

Vaše hlasy nám v LK dokázaly, že to děláme dobře, a zároveň jsou pro nás závazkem do budoucna.  Starostové pro Liberecký kraj zvítězili s téměř 39% hlasů. Je to výsledek každodenní tvrdé práce. 
Hlasy voličů pro oblast Tanvaldska zajistily dva mandáty v krajském zastupitelstvu.  Je mi ctí, že budeme moci podporovat a prosazovat zájmy této oblasti s panem  Jaroslavem Kořínkem, starostou Desné. 

DĚKUJI VÁM VŠEM!


Eva Zbrojová, starostka Harrachova v letech 2010 – 2019

Krajské volby 2020

Černý den pro obce

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

už v úterý 26. května 2020 se bude v Poslanecké sněmovně rozhodovat o dopadech zákona o kompenzačním bonusu, který bude mít zásadní, a bohužel negativní, dopad na financování všech obcí, měst a krajů. Odhadovaný dopad vládního návrhu do příjmů rozpočtu obcí, měst a krajů bude celkem více než 16 miliard korun. Příjmy u obcí budou nižší o 1.100 korun na jednoho obyvatele a u krajů o 400 korun na jednoho obyvatele.

Celý příspěvek

Výzva k náhradě škody.

Eva Zbrojová, Nový Svět 579, Harrachov

Město Harrachov, Ing. J. Čech, Harrachov 150

„Výzva k náhradě škody způsobené městu Harrachov“

Vážený pane Čechu,

 v návaznosti na Váš dopis nazvaný „Výzva k náhradě škody způsobené městu Harrachov“ ze dne 26. 3. 2020 žádám o zaslání kopie Rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 4.3.2020, čj.: ČIZP/51/2020/639.

S pozdravem

                                                                                                          Eva Zbrojová

Harrachov 15.4.2020

Kniha Jinovatka na peřině připomíná významného českého skláře Jiřího Harcubu

Život významného českého skláře Jiřího Harcuby připomíná Liberecký kraj novou knihou Jinovatka na peřině, kterou připravilo Severočeské muzeum v Liberci. To v roce 2016 získalo od rodiny Harcubův dům v Harrachově včetně historicky cenné brusičské a rytecké dílny. Roubenku chce proměnit v muzeum. Zatím se otevírá dvakrát do roka v rámci Dnů lidové architektury a Dnů evropského kulturního dědictví, řekl při křtu knihy ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.

Harrachovský rodák Harcuba je známý zejména jako sklářský výtvarník. Tvořil skleněné reliéfy s portréty slavných umělců a jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách muzeí a galerií nejen v Česku, ale i v zahraničí. Známý je také jako medailér, je mimo jiné autorem pětikoruny. Byl také uznávaným pedagogem v oboru. Zemřel v roce 2013. Jeho práci teď ve vestibulu liberecké krajského úřadu připomíná výstava prací.

Celý článek na liberecka.drbna.cz

Harcubův dům v Harrachově

Rodina významného harrachovského rodáka Jiřího Harcuby věnovala Severočeské muzeum v Liberci roubenou chalupu, která se nachází v Harrachově naproti Základní Škola Harrachov.

Za mého působení ve vedení města jednal Harrachov společně se zástupci Liberecký kraj paní Květa Vinklátová a Severočeského muzea Jiřím Křížkem o možnostech, jak tento prostor otevřít pro občany a návštěvníky Harrachova.

Z těchto jednání vzešla myšlenka na výstavbu venkovního jeviště pro konání kulturní…ch akcí na pozemku patřícímu k roubence.

Další náměty se týkaly otevřených dílen, kde by žáci sklářských škol Libereckého kraje mohli na historických brusičských a ryteckých strojích představovat sklářské řemeslo.
A tím by se třeba podařilo nalákat i žáky z harrachovské základní školy ke studiu sklářského umění!

Jedná se o velmi velkorysý historicky i finančně cenný dar, který pomůže zachránit kus sklářské historie v Harrachově.

Velmi si vážím způsobu, jakým se rodina pana profesora Harcuby vypořádala s tímto majetkem.
Svým citlivým a vstřícným přístupem zachránila jedno nádherné místo v Harrachově.

Věřím, že měli Harcubovi možnost chalupu prodat a Harrachovu by tak do budoucna s velkou pravděpodobností hrozil další developerský apartmánový projekt.

Eva Zbrojová

EARCH crash test: Dobytí Krkonoš, apartmány v Harrachově

Staré rozpraskané dřevo na stěnách krásně voní. Je tu cítit taky kouř z krbu. Prostě krkonošská zimní idyla. Jenže my nejsme ve stoleté roubence. Jsme v bytovém domě na okraji Harrachova. A protože je to byt  v pátém patře až pod střechou, pod sebou vidíme špičky okolních smrků. „Kdo by se dneska chtěl starat o chalupu? Tohle je mnohem pohodlnější – přijedete, máte zatopeno, jste ve svém,“ říká naše průvodkyně, jejíž rodina tady investuje; jméno ale nechce zveřejnit, jak uvidíme později, Harrachov je horký terén. A protože se tady chytře pracovalo s okny, jedno z nich je u podlahy a je přes něj vidět na říčku Mumlavu hluboko dole.

Soubor apartmánových domů v Harrachově © Matěj Beránek

Její mumlání by nás však nemělo ukonejšit. Tohle není jednoduchý příběh o příjemném bydlení s horskou atmosférou. Je to taky civilizační drama, Dobytí ráje, další díl velkofilmu o kolonizaci Krkonoš.

Do Krkonošského národního parku (KRNAP) přijede každý rok skoro čtyři miliony lidí a utratí 5,2 miliardy korun. Kolonie Krkonoše má spoustu cenných surovin: výhled do zeleně, vzduch, klid.  

Taky v Harrachově. Byty tady stojí zhruba jako v Praze a přibylo jich tu za posledních dvacet let asi tisíc. Zároveň ale ubylo zhruba 250 stálých obyvatel (rok 2020: 1360, rok 2000: 1700). Městečko nemá náměstí a někde nejsou chodníky, zato všude parkují auta. A z obřadní síně je kasino.

Můžou si tady rekreanti brát všechno, co se jim líbí? Nedávají náhodou domorodcům za jejich zlato korálky? celý článek na EARCH.cz

CENZURA x PROPAGANDA

Poté, co byla paní Zbrojová coby starostka města Harrachov osočena opozičními zastupiteli  z cenzury, vyústil tlak až k rezignaci redaktorky Lenky Skrbkové. Přestože nikdo ze strůjců tohoto puče, především Mgr. Vašíček a Dostalík, nedokázal předložit hmatatelné důkazy, docílili odchodu redaktorky. Ta pod tíhou svého konání raději rezignovala. Zveřejnila totiž osobní e-mailovou korespondenci se starostkou, korespondence sice cenzuru neprokázala, ale umožnila další veřejnou dehonestaci paní starostky. Soukromé e-maily byly totiž veřejně předčítány na schůzi Městského Zastupitelstva Mgr. Vašíčkem, a to bez jejího souhlasu. Oba se tak dle našeho názoru dopustili protiprávního jednání. 

Celý spor vyústil vypsáním výběrového řízení na nového redaktora Harrachovského zpravodaje. Ze 3 uchazečů byla řádně vybrána novinářka Lenka Hanušová. Zároveň byla donominována redakční rada. 
Jak je nyní patrné, tento výsledek měl smysl pouze, byli-li strůjci tohoto puče opozičními zastupiteli. Po uchvácení moci totiž jedním z prvních činů bylo právě ovládnutí médií, mimo městského Facebooku hlavně Harrachovského zpravodaje. Již na 5. zasedání Rady města, měsíc po ovládnutí města bylo rozhodnuto o odvolání redakční rady.


Nevíme, proč byly dlouholeté občanky Harrachova Lenka Vytrvalová, Ludmila Šrotýřová a Marcela Moravcová odvolány a nahrazeny Karolinou Bosnič, Milanem Pilařem a Martinem Soukupem. Minimálně u prvních dvou jmen je zřejmé, že se o dlouholeté harrachováky rozhodně nejedná..


Z výše uvedeného vyplývá, ze zde nejde o pokus cenzurování Harrachovského zpravodaje, ale přímo o jeho ovládnutí. Tedy z původně údajně cenzurovaného periodika k periodiku propagandistickému.
Dle našeho názoru je posledním demokratickým článkem novin profesionální čest redaktorky. Je tedy otázkou, jak dlouho svou práci ještě bude moct vykonávat.

 “V komunistických zemích jsou média řízena státem. Tyto hlásné trouby režimu vymývají mozky masám a působí jako spolupachatelé komunistické politiky teroru a zabíjení.

-SLK Harrachov-

Politický konflikt v Harrachově se stupňuje. Nový starosta chce po své předchůdkyni e-mailovou komunikaci

Nové vedení krkonošského Harrachova stupňuje tlak na své předchůdce. Starosta za ANO, bývalý příslušník komunistické vojenské kontrarozvědky, požaduje po exstarostce přístup k e-mailové komunikaci…

Celý článek www.ekonomickydenik.cz

BYTY PRO SENIORY ZDARMA V HARRACHOVĚ BUDOU ZDARMA

Na 10. zasedání Zastupitelstva města Harrachova, konaném dne 13. listopadu 2019 byl zastupiteli Radkem Čermákem, Jiřím Černým, Petrem Dostalíkem, Hubertem Riegerem a Mgr. Tomášem Vašíčkem vznesen požadavek na projednání a schválení následujících bodů:

6) Schválení příspěvku ve výši 100% na zřízení a provozování stálé 24 hodin péče o seniory v domě s pečovatelskou službou, stanovení rozsahu péče a vymezení prostor pro zaměstnance pečovatelské služby

Bod přednesl: Mgr. Tomáš Vašíček, zastupitel.

7) Schválení příspěvku pro obyvatele každého bytu v domu s pečovatelskou službou na provozní náklady spojené s provozem budovy, a to ve výši 100%

Bod přednesl: Mgr. Tomáš Vašíček, zastupitel.

8) Schválení příspěvku na léky pro seniory. Příspěvek na léčivé přípravky a doplňky stravy pro osoby s věkem nad 60 let s bydlištěm na území města Harrachova ve výši 1.000,-Kč ročně.

Bod přednesl: Mgr. Tomáš Vašíček, zastupitel

Vzhledem k nejasnostem, kde by byly nutné prostředky na tyto příspěvky zajištěny, nedokázali zmínění zastupitelé schválení příspěvků prosadit.

Věříme, že nyní, když jsou všichni z prosazovatelů příspěvků u moci, nestojí již schválení nic v cestě.

Všichni budoucí obyvatelé bytů se zvláštním určením se tak mohou těšit nejen na stálou 24hodinovou péči, ale i na 100% příspěvek na provozní náklady spojené s provozem budovy a všichni harrachovští šedesátníci a starší na příspěvek na léčivé přípravky a doplňky stravy 1.000,-Kč.

Tento čin jistě vyvrátí kolující pomluvy o snahách využít PB jako personální ubytovnu pro zaměstnance v místních podnicích, přestože nemají ani trvalého bydliště v Harrachově.

Zneužití emailové korespondence starostky

Po řádném předání úřadu 20.12.2019 na základě předávacího protokolu se k Evě Zbrojové dostala informace o zájmu současného vedení města získat e-mailovou korespondenci z adresy starosta@harrachov.cz za dobu jejího působení na radnici.

Součástí korespondence z této adresy byla i korespondence soukromá.

Vzhledem k negativní zkušenosti s předáním e-mailové korespondence bývalou redaktorkou Harrachovského zpravodaje L. Skrbkovou Vašíčkovi a jím následné veřejné předčítání této korespondence bez souhlasu Evy Zbrojové, máme důvod se oprávněně domnívat, že by byla opět zneužita.