Černý den pro obce

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

už v úterý 26. května 2020 se bude v Poslanecké sněmovně rozhodovat o dopadech zákona o kompenzačním bonusu, který bude mít zásadní, a bohužel negativní, dopad na financování všech obcí, měst a krajů. Odhadovaný dopad vládního návrhu do příjmů rozpočtu obcí, měst a krajů bude celkem více než 16 miliard korun. Příjmy u obcí budou nižší o 1.100 korun na jednoho obyvatele a u krajů o 400 korun na jednoho obyvatele.

Pomoc živnostníkům a osobám samostatně výdělečně činným, malým firmám a jejich společníkům je podle mého názoru potřebná a nutná. Způsob jakým tyto peníze na podporu zmíněným skupinám vytahuje Vláda České republiky, bez předchozího varování, z rozpočtů samosprávy je podle mého názoru chybný a nepřijatelný.

Možná se někteří z vás zeptáte proč? Dopady všech opatření souvisejících s pandemií koronaviru Covid 19 do fungování ekonomiky se začínají projevovat také v daňových příjmech samosprávy. Ministerstvo Financí odhaduje propad daňových příjmů ve sdílených daních proti loňskému roku na 11 % a toto číslo bylo zveřejněno ještě před propočtem dopadu kompenzačního bonusu. Vzhledem k naprosté nepředvídatelnosti vývoje ekonomiky považuji za rozumné a odpovědné počítat s výpadkem příjmů až do 20 procent proti roku 2019.

Zastupitelstvo Libereckého kraje bude, shodou okolností také v úterý, projednávat zásadní změnu krajského rozpočtu, která počítá se snížením daňových příjmů v letošním roce na 3 miliardy korun. Pro srovnání uvedu, že v loňském roce to bylo reálně 3, 6 miliardy. V podobné situaci jste vy všichni, takže dobře víte, jak je složité hledat úspory v průběhu roku. Úspory a škrty se dotknou, až na výjimky, všech částí rozpočtu kraje, od příspěvkových organizací, přes dotační fond až po rozpočet krajského úřadu. Je to mimořádně nepříjemný, ale, bohužel, nepříjemný a nutný krok.

V diskusi a dopisech používá ministerstvo financí argument o bohatých obcích, městech a krajích a miliardách korun na jejich účtech. Tento argument je ale pravdivý jen početně a je používán bez tří zásadních skutečností. Jednak jsou tyto „úspory“ většinově vázané na probíhající a připravované investice a slouží mimo jiné k přefinancování evropských a národních dotací, které se většinou proplácejí až zpětně. Zadruhé jsou tyto miliardové „úspory“ na účtech jen významné menšiny, především velkých měst. Zatřetí a nakonec, “úspory” na účtech obcí a krajů nejsou peníze státu a nepatří mu. Patří občanům a rozhodují o nich obecní a krajští zastupitelé a je na ně vidět významně víc, než na peníze spravované ministerstvy a dalšími státními institucemi. Jejich správa je významně efektivnější, než správa a využití peněz předváděná dlouhodobě na centrální úrovni.

Vláda podporuje, a z mého pohledu správně, ty skupiny obyvatel, firem a podnikatelů, na které opatření a z nich plynoucí ekonomická krize dopadla. Na obce, města a kraje zatím žádná podpora nemyslí, naopak můžeme poslouchat různá prohlášení o tom, že situaci prostě a jednoduše zvládneme. Považuji to za chybu. Za zásadní a hrubou chybu. V této situaci by naopak okamžitá a přímá podpora obecních a krajských rozpočtů pomohla s nastartováním investic a oprav obecního majetku, škol, cest a další infrastruktury, všude, v nejmenší vesnici i zapadlém městečku. Se zapojením kontroly veřejnosti. S možností zapojit do prací malé firmy, živnostníky a udělat to hned, na záměry, kterou jsou připravené.

Stačilo by málo, okamžitě zapojit jen malou část plánovaného deficitu státního rozpočtu ve výši 300 miliard korun a vytvořit nárokovou dotaci, například ve výši 2.000 korun na obyvatele pro obce a 1.000 korun na obyvatele pro kraje, určenou na opravy a investice do majetku, bez nesmyslné byrokracie spojené se standardními dotačními fondy a s vyúčtováním do konce roku 2021. Stát by to stálo maximálně 32 miliard korun ve dvou letech, tedy méně než 10 % zatím plánovaného deficitu. Obce a kraje by získaly jistotu, že v ekonomickém průšvihu nezůstanou samy a nebály se investovat. Stát by získal podporu více než 6 tisíc veřejných investorů a zadavatelů.

Ministryně financí Schillerová a pan premiér Babiš mluví o dotacích, které připraví ministerstva. Je to slib, jehož vážnost a plnění si budeme moci sami v příštích měsících ověřit. To, co je ale jisté už nyní, jsou nároky na přípravu projektů. Administrace programů a následná kontrola žadatelů budou případnou pomoc v čase odkládat a věcně komplikovat.

Pandemie koronaviru zasáhla celý svět, celou Českou republiku a všechny kraje, města i obce. Bez výjimky. Ze svých rozpočtů jsme platili náklady na zajištění opatření schválených vládou v nouzovém stavu i mimo něj. V těchto dnech připravujeme úsporné rozpočty a přemýšlíme o tom, jak zvládneme ekonomickou krizi. Čekáme na pomoc od státu a zdá se, že jsou naše prosby zatím zcela nepochopeny.

Proto jsem se rozhodl, že osobně podpořím tichý protest „Černý den pro obce a kraje“ vyhlášený společně Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv a Spolkem pro obnovu venkova na úterý 26. května 2020. Pevně věřím tomu, že tento protest přispěje k tomu, aby poslankyně a poslanci pochopili vážnost situace a společně s Vládou České republiky hledali způsob, jak rychle, účinně a bez nesmyslné byrokracie, podpořit fungování českých, moravských a slezských obecních a krajských samospráv.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Výzva k náhradě škody.

Eva Zbrojová, Nový Svět 579, Harrachov

Město Harrachov, Ing. J. Čech, Harrachov 150

„Výzva k náhradě škody způsobené městu Harrachov“

Vážený pane Čechu,

 v návaznosti na Váš dopis nazvaný „Výzva k náhradě škody způsobené městu Harrachov“ ze dne 26. 3. 2020 žádám o zaslání kopie Rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 4.3.2020, čj.: ČIZP/51/2020/639.

S pozdravem

                                                                                                          Eva Zbrojová

Harrachov 15.4.2020

Kniha Jinovatka na peřině připomíná významného českého skláře Jiřího Harcubu

Život významného českého skláře Jiřího Harcuby připomíná Liberecký kraj novou knihou Jinovatka na peřině, kterou připravilo Severočeské muzeum v Liberci. To v roce 2016 získalo od rodiny Harcubův dům v Harrachově včetně historicky cenné brusičské a rytecké dílny. Roubenku chce proměnit v muzeum. Zatím se otevírá dvakrát do roka v rámci Dnů lidové architektury a Dnů evropského kulturního dědictví, řekl při křtu knihy ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.

Harrachovský rodák Harcuba je známý zejména jako sklářský výtvarník. Tvořil skleněné reliéfy s portréty slavných umělců a jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách muzeí a galerií nejen v Česku, ale i v zahraničí. Známý je také jako medailér, je mimo jiné autorem pětikoruny. Byl také uznávaným pedagogem v oboru. Zemřel v roce 2013. Jeho práci teď ve vestibulu liberecké krajského úřadu připomíná výstava prací.

Celý článek na liberecka.drbna.cz

Harcubův dům v Harrachově

Rodina významného harrachovského rodáka Jiřího Harcuby věnovala Severočeské muzeum v Liberci roubenou chalupu, která se nachází v Harrachově naproti Základní Škola Harrachov.

Za mého působení ve vedení města jednal Harrachov společně se zástupci Liberecký kraj paní Květa Vinklátová a Severočeského muzea Jiřím Křížkem o možnostech, jak tento prostor otevřít pro občany a návštěvníky Harrachova.

Z těchto jednání vzešla myšlenka na výstavbu venkovního jeviště pro konání kulturní…ch akcí na pozemku patřícímu k roubence.

Další náměty se týkaly otevřených dílen, kde by žáci sklářských škol Libereckého kraje mohli na historických brusičských a ryteckých strojích představovat sklářské řemeslo.
A tím by se třeba podařilo nalákat i žáky z harrachovské základní školy ke studiu sklářského umění!

Jedná se o velmi velkorysý historicky i finančně cenný dar, který pomůže zachránit kus sklářské historie v Harrachově.

Velmi si vážím způsobu, jakým se rodina pana profesora Harcuby vypořádala s tímto majetkem.
Svým citlivým a vstřícným přístupem zachránila jedno nádherné místo v Harrachově.

Věřím, že měli Harcubovi možnost chalupu prodat a Harrachovu by tak do budoucna s velkou pravděpodobností hrozil další developerský apartmánový projekt.

Eva Zbrojová

EARCH crash test: Dobytí Krkonoš, apartmány v Harrachově

Staré rozpraskané dřevo na stěnách krásně voní. Je tu cítit taky kouř z krbu. Prostě krkonošská zimní idyla. Jenže my nejsme ve stoleté roubence. Jsme v bytovém domě na okraji Harrachova. A protože je to byt  v pátém patře až pod střechou, pod sebou vidíme špičky okolních smrků. „Kdo by se dneska chtěl starat o chalupu? Tohle je mnohem pohodlnější – přijedete, máte zatopeno, jste ve svém,“ říká naše průvodkyně, jejíž rodina tady investuje; jméno ale nechce zveřejnit, jak uvidíme později, Harrachov je horký terén. A protože se tady chytře pracovalo s okny, jedno z nich je u podlahy a je přes něj vidět na říčku Mumlavu hluboko dole.

Soubor apartmánových domů v Harrachově © Matěj Beránek

Její mumlání by nás však nemělo ukonejšit. Tohle není jednoduchý příběh o příjemném bydlení s horskou atmosférou. Je to taky civilizační drama, Dobytí ráje, další díl velkofilmu o kolonizaci Krkonoš.

Do Krkonošského národního parku (KRNAP) přijede každý rok skoro čtyři miliony lidí a utratí 5,2 miliardy korun. Kolonie Krkonoše má spoustu cenných surovin: výhled do zeleně, vzduch, klid.  

Taky v Harrachově. Byty tady stojí zhruba jako v Praze a přibylo jich tu za posledních dvacet let asi tisíc. Zároveň ale ubylo zhruba 250 stálých obyvatel (rok 2020: 1360, rok 2000: 1700). Městečko nemá náměstí a někde nejsou chodníky, zato všude parkují auta. A z obřadní síně je kasino.

Můžou si tady rekreanti brát všechno, co se jim líbí? Nedávají náhodou domorodcům za jejich zlato korálky? celý článek na EARCH.cz

CENZURA x PROPAGANDA

Poté, co byla paní Zbrojová coby starostka města Harrachov osočena opozičními zastupiteli  z cenzury, vyústil tlak až k rezignaci redaktorky Lenky Skrbkové. Přestože nikdo ze strůjců tohoto puče, především Mgr. Vašíček a Dostalík, nedokázal předložit hmatatelné důkazy, docílili odchodu redaktorky. Ta pod tíhou svého konání raději rezignovala. Zveřejnila totiž osobní e-mailovou korespondenci se starostkou, korespondence sice cenzuru neprokázala, ale umožnila další veřejnou dehonestaci paní starostky. Soukromé e-maily byly totiž veřejně předčítány na schůzi Městského Zastupitelstva Mgr. Vašíčkem, a to bez jejího souhlasu. Oba se tak dle našeho názoru dopustili protiprávního jednání. 

Celý spor vyústil vypsáním výběrového řízení na nového redaktora Harrachovského zpravodaje. Ze 3 uchazečů byla řádně vybrána novinářka Lenka Hanušová. Zároveň byla donominována redakční rada. 
Jak je nyní patrné, tento výsledek měl smysl pouze, byli-li strůjci tohoto puče opozičními zastupiteli. Po uchvácení moci totiž jedním z prvních činů bylo právě ovládnutí médií, mimo městského Facebooku hlavně Harrachovského zpravodaje. Již na 5. zasedání Rady města, měsíc po ovládnutí města bylo rozhodnuto o odvolání redakční rady.


Nevíme, proč byly dlouholeté občanky Harrachova Lenka Vytrvalová, Ludmila Šrotýřová a Marcela Moravcová odvolány a nahrazeny Karolinou Bosnič, Milanem Pilařem a Martinem Soukupem. Minimálně u prvních dvou jmen je zřejmé, že se o dlouholeté harrachováky rozhodně nejedná..


Z výše uvedeného vyplývá, ze zde nejde o pokus cenzurování Harrachovského zpravodaje, ale přímo o jeho ovládnutí. Tedy z původně údajně cenzurovaného periodika k periodiku propagandistickému.
Dle našeho názoru je posledním demokratickým článkem novin profesionální čest redaktorky. Je tedy otázkou, jak dlouho svou práci ještě bude moct vykonávat.

 “V komunistických zemích jsou média řízena státem. Tyto hlásné trouby režimu vymývají mozky masám a působí jako spolupachatelé komunistické politiky teroru a zabíjení.

-SLK Harrachov-

Politický konflikt v Harrachově se stupňuje. Nový starosta chce po své předchůdkyni e-mailovou komunikaci

Nové vedení krkonošského Harrachova stupňuje tlak na své předchůdce. Starosta za ANO, bývalý příslušník komunistické vojenské kontrarozvědky, požaduje po exstarostce přístup k e-mailové komunikaci…

Celý článek www.ekonomickydenik.cz

BYTY PRO SENIORY ZDARMA V HARRACHOVĚ BUDOU ZDARMA

Na 10. zasedání Zastupitelstva města Harrachova, konaném dne 13. listopadu 2019 byl zastupiteli Radkem Čermákem, Jiřím Černým, Petrem Dostalíkem, Hubertem Riegerem a Mgr. Tomášem Vašíčkem vznesen požadavek na projednání a schválení následujících bodů:

6) Schválení příspěvku ve výši 100% na zřízení a provozování stálé 24 hodin péče o seniory v domě s pečovatelskou službou, stanovení rozsahu péče a vymezení prostor pro zaměstnance pečovatelské služby

Bod přednesl: Mgr. Tomáš Vašíček, zastupitel.

7) Schválení příspěvku pro obyvatele každého bytu v domu s pečovatelskou službou na provozní náklady spojené s provozem budovy, a to ve výši 100%

Bod přednesl: Mgr. Tomáš Vašíček, zastupitel.

8) Schválení příspěvku na léky pro seniory. Příspěvek na léčivé přípravky a doplňky stravy pro osoby s věkem nad 60 let s bydlištěm na území města Harrachova ve výši 1.000,-Kč ročně.

Bod přednesl: Mgr. Tomáš Vašíček, zastupitel

Vzhledem k nejasnostem, kde by byly nutné prostředky na tyto příspěvky zajištěny, nedokázali zmínění zastupitelé schválení příspěvků prosadit.

Věříme, že nyní, když jsou všichni z prosazovatelů příspěvků u moci, nestojí již schválení nic v cestě.

Všichni budoucí obyvatelé bytů se zvláštním určením se tak mohou těšit nejen na stálou 24hodinovou péči, ale i na 100% příspěvek na provozní náklady spojené s provozem budovy a všichni harrachovští šedesátníci a starší na příspěvek na léčivé přípravky a doplňky stravy 1.000,-Kč.

Tento čin jistě vyvrátí kolující pomluvy o snahách využít PB jako personální ubytovnu pro zaměstnance v místních podnicích, přestože nemají ani trvalého bydliště v Harrachově.

Zneužití emailové korespondence starostky

Po řádném předání úřadu 20.12.2019 na základě předávacího protokolu se k Evě Zbrojové dostala informace o zájmu současného vedení města získat e-mailovou korespondenci z adresy starosta@harrachov.cz za dobu jejího působení na radnici.

Součástí korespondence z této adresy byla i korespondence soukromá.

Vzhledem k negativní zkušenosti s předáním e-mailové korespondence bývalou redaktorkou Harrachovského zpravodaje L. Skrbkovou Vašíčkovi a jím následné veřejné předčítání této korespondence bez souhlasu Evy Zbrojové, máme důvod se oprávněně domnívat, že by byla opět zneužita.

Právnička roku Jana Zwyrtek Hamplová o politickém převratu v Harrachově: „Nový starosta si neuvědomuje, že bude hmotněprávně i trestněprávně odpovědný jen sám“

„Odchod téměř poloviny zastupitelů nelze dlouhodobě ustát,“ tvrdí čerstvá Právnička roku 2019 v oboru správní právo Jana Zwyrtek Hamplová. Ekonomický deník minulý týden podrobně informoval o politickém převratu v krkonošském Harrachově a o tom, že se starostou stal bývalý příslušník komunistické vojenské kontrarozvědky v dresu ANO Jaroslav Čech. „Nový starosta si neuvědomuje, že bude hmotněprávně i trestněprávně odpovědný jen sám,“ tvrdí Zwyrtek Hamplová v rozhovoru pro Ekonomický deník. Podle ní pro ty, kteří odstoupili, platí, že čím déle bude trvat tento stav, tím více hlasů patrně po příštích volbách dostanou. „Takové věci voliči neodpouští,“ varuje Zwyrtek Hamplová.

Celý článek na ekonomickydenik.cz

Špatně instruovaný přeběhlík.

O puči v Harrachově mělo být rozhodnuto již 4.12.2019. Na 11. zasedání Městského zastupitelstva byla totiž lídrem tehdejší opozice Mgr. Vašíčkem navržena změna programu. Zásadní přitom byl právě jím navržený bod číslo 2. Odvolání Rady města Harrachova jako celku dle § 102 odst. 5 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a volba Rady města Harrachova jako celku
Právě tento bod měl zajistit odvolání všech radních a tedy i sesazení starostky a místostarosty, kteří jsou členy rady ze zákona.
Pro rozšíření bylo 8 členů zastupitelstva. Pomyslným jazýčkem na vahách byla Lucie Kučerová, která tento opoziční návrh podpořila. Původní člen volebního uskupení SLK Harrachov a členka vládnoucí koalice tím dala jasně najevo, že s odvoláním rady souhlasí a bude se podílet na nově vznikajícím vedení Harrachova.
V tuto chvíli mohlo být jasno a již na konci zastupitelstva mohl mít Harrachov nové vedení.
Bohužel díky nepozornosti a zřejmě i nervozitě zmíněné přeběhlice zapomněla hlasovat pro doplněný program jako celek. Probudila se až na dotaz kdo se zdržel hlasování a zdržela se.
Program tedy nebyl schválen nadpoloviční většinou právě díky tomuto jednomu hlasu.
Neschválený program znamená, že není o čem jednat. Nikdo z přítomných zastupitelů nepožádal o opakování hlasování nebo např. dohadovací řízení. Proto bylo jednání řádně ukončeno.
Díky tomuto “nedopatření” nechtěně poskytla paní Kučerová čas. Čas na to, abychom si rozmysleli co dál. Čas na to vzpamatovat se z prvotního šoku. Paní Kučerová totiž své úmysly nikomu z koaličních partnerů nesdělila předem. Pikle kula pouze s opozicí. Dle jejích slov hlavní její pohnutkou bylo vyhlášení předčasných voleb. Koneckonců stejně tak to prezentovala i opozice slovy Mgr. Vašíčka na předešlém MZ.
Po pečlivé úvaze jsme na nadcházejícím zasedání MZ dne 19.12.2019 složili své funkce a odstoupili z pozic zastupitelů. K plánovanému odvolávání tak již nedošlo. Odvolávání v programu sice bylo, ale jaksi již nebylo odvolávat koho.
Domníváme se, že současné vedení, které nás slovy pana Dostalíka označovalo za “mocichtivou vládnoucí lůzu” ve skutečnosti nechtělo předčasné volby ale prahlo po moci.
Koneckonců největší lídři opozice mají nyní své posty, Oba místostarostové si odsouhlasili výše platů na nejvyšší možné úrovni. A předčasné volby? Ty už by teď postrádaly smysl.
A přitom by stačilo tak málo:

  1. odstoupení přeběhlíka Kučerové, za kterou již není náhradník
  2. odstoupení kteréhokoliv dalšího zastupitele a nenastoupení náhradníka.

Tím by počet zastupitelů klesl pod zákonou hranici 8mi členů a předčasné volby by být musely.

Když nepočítám náhradníky, mají teď Harrachov ve svých rukou 2 zastupitelé, oba přitom po předčasných volbách volali.