Průjezd zakázán

Již delší dobu se zabýváme úpravou dopravy v Anenském údolí. Doprava v této lokalitě se řeší vlastně neustále, jistě si pamatujete jednosměrný provoz u Svatého Jána, nebo závory uzavírané 2x denně.
Dopravní experti nám doporučují, tuto lokalitu zjednosměrnit. Toto je podle nich jediné možné řešení. Znamenalo by to ovšem zásadní zásah, který by ovlivnil chod této části města. Samotní občané toto řešení zatím odmítají, proto jsme se pokusili zavést následující opatření.
Do středu Anenského údolí bude umístěn 3.zpomalovací retardér, který by měl dopravu ještě více zpomalit. Stávající 30km omezení totiž řada řidičů ignoruje.
Ve snaze omezit četnost aut bylo přistoupeno k 2.opatření, a to dopravnímu značení průjezd zakázán. Toto značení sice nezabrání nikomu do Anenského vjet, ale má zásadní význam při plánování tras navigacemi. Zatímco dnes je trasa od Tanvaldu k lanovce všemi navigacemi vedena právě přes Anenské údolí, po promítnutí tohoto omezení do map navigací nebude již doprava vedena zákazem. Nyní pracujeme na co nejrychlejší úpravě map tak, aby aktualizované navigace již přes Anenské motoristy neposílaly.
Doufáme, že se toto opatření nemine účinkem a povede k omezení dopravy v této části Harrachova

-SLK Harrachov-

Reakce na výroky o cenzuře zpravodaje.

Chci se tímto velmi rezolutně ohradit proti osočení paní Skrbkové a opozičních zastupitelů ve věci cenzury HZ, které padly při jednání ZM 22.8.2019 v mé nepřítomnosti.

Bylo to první jednání ZM, kterého jsem se po devíti letech nezúčastnila. Byla jsem řádně omluvena.

Paní Skrbková se měla zúčastnit jednání RM dne 2.9.2019, kde mělo dojít k dohodě o dalším směřování Harrachovského zpravodaje.

Svoji  účast před jednáním zrušila, rezignovala na post člena redakční rady a zároveň ne v souladu s předpisy ukončila pracovní poměr.  Vymazala služební e-mail.

Pracovní e-maily se podařilo díky záloze získat a z nich vyplývá, že redaktorka nikdy z mé strany cenzurována nebyla.

Byla vyzvána dopisem, aby předala důkazy k cenzuře a podklady k Harrachovskému zpravodaji, doposud se tak nestalo.

Harrachovské opozici se podařil další skvělý počin. Nemáme redaktora městského zpravodaje.

-starostka města-

Konec Harrachovského zpravodaje?

Vyhrocenou situaci, emotivní jednání zastupitelstva svolaného opozicí a rezignaci redaktorky způsobil jediný článek v srpnovém Harrachovském zpravodaji.

Vše začalo předtiskovou verzí Harrachovského zpravodaje, ve které měl, jako všichni ostatní, na několik otázek odpovědět poslední z řady dotazovaných zastupitelů. Rozhovor se však rozvinul do třech plně popsaných listů formátu A4. Vedení města požádalo paní redaktorku o vysvětlení, zda je prostor, který byl dán v HZ adekvátní vzhledem k prostoru danému ostatním zastupitelům. Tímto vznikl zásadní problém. Byl to totiž první zásadní požadavek směřovaný k redaktorce za její mnoholeté působení ve zpravodaji. Situace se natolik vyhrotila, že redaktorka nepodloženě nařkla starostku města z dlouhodobé šikany a cenzury.

Ve snaze situaci urovnat byla redaktorka pozvána na jednání Rady města Harrachova k projednání jí uvedenému nátlaku, cenzuře a zároveň k projednání otázek ohledně Pravidel vydávání zpravodaje a dalšího postupu. Ta svoji účast potvrdila. Ovšem k jednání již nedošlo. Paní redaktorka se z jednání, v den jejího konání, omluvila slovy cituji: „vzhledem k obsahu zářijového úvodníku paní starostky, kde se paní Zbrojová opět neštítí prostřednictvím zpravodaje šířit nepravdy tentokráte mířené proti mé osobě, nemám nadále důvod zastávat funkci redaktorky a zároveň člena redakční rady“ a v den konání schůzky podala svoji rezignaci. To, že by měla vědět, že jako zaměstnanec nemůže podávat rezignaci, ale výpověď, která má svá zákonná pravidla je jedna věc. Druhá, o to více zarážející je, že uveřejnila svůj článek ve Zpravodaji bez vědomí redakční rady, Rady města, změnila přístupové údaje ke služebnímu e-mailu a smazala v něm veškerou komunikaci, která by mohla vnést světlo do údajné cenzury a ovlivňování vydávání HZ.

Radní byli paní starostkou ujištěni, že nikdy Harrachovský zpravodaj necenzurovala a předloženou předtiskovou verzi nikdy z obsahové stránky nepřipomínkovala, což Radě města doložila e-mailovou komunikací. Z té vyplývá, že jak formát Harrachovského zpravodaje, témata, tak obsah jednotlivých článků byl dlouhá léta plně v rukou redaktorky.

Nezbývá než na vzniklou situaci rychle reagovat. Rada města urychleně doplní redakční radu do plného počtu členů. Upraví opozicí připomínkovaná pravidla, jimiž se redakční rada má řídit a vypíše výběrové řízení na nového redaktora. Doufáme, že se vše podaří v co nejkratším termínu tak, aby nedošlo k přerušení vydávání Harrachovského zpravodaje, nebo byl výpadek alespoň co nejkratší.

-SLK Harrachov-

PLNÍME SLIBY – nový chodník.

V minulých dnech se podařilo vybudovat novou komunikaci pro pěší. Jedná se o chodník podél silnice mezi parkem u Kosů a pekařstvím u Vokřínků. Doufáme, že tento chodník pomůže řešit složitou dopravní situaci v této lokalitě. Snažíme se tak ochránit chodce, především v zimním období, kteří byli doposud nuceni kličkovat mezi projíždějícími vozidly.

-SLK Harrachov-

Dohody odsouhlaseny.

Na 4. zasedání městského zastupitelstva konaném dne 13.3.2019, byly schváleny dohody se společností AUDITAS S.A. a Mgr. Vašíčkem.

 

Dohody mají za úkol definitivní vypořádání závazků mezi městem Harrachov a oběma subjekty. Definitivnímu vypořádání letitých sporů a jejich podpisu tak nic nestojí v cestě. Celý příspěvek

PLNÍME SLIBY – Komunální odpad zdarma

Jak jsme slíbili před volbami, za sběr a svoz komunálního odpadu letos nezaplatí naši občané ani korunu. Toto rozhodnutí se podařilo prosadit i přes nepříznivý rozsudek ve sporu AUDITAS s.a. v neprospěch města. Ano bude nutné šetřit a přehodnotit některé plánované investiční akce, ale chod města musí zůstat zachován. Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu z domácností cca 850tis.Kč jsme schopni z rozpočtu uhradit i letos. Celý příspěvek

Jedeme dál..

2.řádné zasedání městského zastupitelstva se opět neslo v nepřátelském duchu. Lídr kandidátky SNK – ZMĚNA PRO HARRACHOV a neúspěšný uchazeč o post starosty se svojí skupinou místo spolupráce nasadil strategii permanentních útoků na veškerou činnost vedení města. Největším terčem je současná starostka paní Eva Zbrojová a její blízcí. Velká slova o nutnosti povolební spolupráce všech jsou rázem zapomenuta. Místo návrhů konstruktivního řešení se nyní skupina opozičních zastupitelů snaží kritizovat a úkolovat všechny okolo, jen ne sami sebe. Snaha zaměstnat ostatní tak, aby jim nezbyl čas a síly na vlastní úkoly je ovšem neúčinná.
Vedení města v čele se starostkou bude nadále zajišťovat chod města a plnit svá předvolební předsevzetí. Díky nutnosti uhradit závazek z prohraného soudního sporu, se některé plánované investice poněkud přibrzdí.

-SLK Harrachov-

ÚPRAVA BĚŽECKÝCH TRATÍ

V probíhající zimní sezóně se množí stížnosti na stav upravenosti běžeckých tratí v okolí Harrachova. Na vysvětlenou musíme podat informaci, že úprava je plně v režii SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU HARRACHOV. Toto sdružení od svých přispěvatelů vybírá příspěvky pro svůj provoz a ty následně rozděluje na svoji činnost. Město Harrachov do tohoto sdružení, jako 2. největší přispěvatel, ročně vkládá 350tis.Kč. Stejně jako v minulých letech byla sdružením pro údržbu vyčleněna částka 350tis.Kč. K této částce mohou být následně připočteny i finance od přímých dárců a zisk z finančních darů a prodeje dárcovských samolepek.
Sdružení si dle potřeby objednává úpravu konkrétních částí běžeckých tratí u subdodavatelů. Na tento rok jsou subdodavateli SAH Harrachov a.s. s rolbou KASSBOHRER, SKP Harrachov se sněžným skútrem a Město Harrachov s pásovou čtyřkolkou. SKP Harrachov má z částky přislíbeno 8ti.Kč a upravuje areál biatlonového kolečka na Novém Světě. Městská čtyřkolka pak za stejnou část 8ti.Kč upravuje okruh na Kamlu, napojení na běžecké tratě od čistírny odpadních vod podél Rybárny, Misarovu cestu jako napojení na Polsko a propojení na Polsko na Mýtinách.

Díky letošní vydatné sněhové nadílce není jednoduché běžecké tratě udržovat, situaci zkomplikovaly i četné popadané stromy a v neposlední řadě i uzavření skokanského areálu, který díky sdruženářským závodům rovněž spolufinancoval úpravu sportovních tratí na Čertově hoře.

Přesto jsme přesvědčeni, že upravené běžecké tratě k Harrachovu patří a vítáme nárůst běžkařů jako pozitivní informaci. Nyní hledáme možnosti, jak úpravu běžeckých tratí kolem Harrachova v příštích letech zkvalitnit.

-SLK Harrachov-

Rozpadlý mamut

Babišova vláda se vydala v březnu na turné po republice. Kam přijela, tam investovala. Zatím ale jen slovně. Předseda vlády všude opakoval, že s ministry chystá velký investiční plán. Babiš o něm stručně promluvil v listopadu. Prý zahrnuje přes 17 tisíc projektů za 3,5 bilionu korun, které se budou realizovat do roku 2030. Žádné konkrétní plány ale zatím nejsou známé.
Z obřího balíku by mělo jít 500 milionů i na opravu chátrajících harrachovských můstků. Na návštěvě Libereckého kraje částku přislíbila Babišova vláda. Největším problémem kdysi sportovní chlouby Česka ale nejsou peníze.

Můstky vlastní obecně prospěšná společnost Klasický areál Harrachov (KAH). Jejími majiteli jsou Český olympijský výbor a Svaz lyžařů. Pozemky pod můstky však patří státu, a ten je KAH pronajímá. Běžecké tratě spravuje Sportovní areál Harrachov, který vlastní hned několik subjektů. Spory o pozemky a jejich nájem tak možnou renovaci brzdí.
„Jestli se Harrachov nevyřeší během dvou tří let, tak tady zabijeme jednu skokanskou generaci. Pokud se můstky nespraví, tak možná zabijeme celé skoky na lyžích,“ říká poslanec ODS a od dubna 2018 také šéf českých skokanů Jakub Janda. Ten přitom v Harrachově nakoukl poprvé do Světového poháru, který v roce 2006 také vyhrál. Slavný mamutí můstek hostil ale světovou špičku naposledy před dlouhými čtyřmi lety.

– zdroj: Josef Mačí – seznam.cz –

Kolik jsme povinni zaplatit?

Na základě rozsudku je  město Harrachov povinno uhradit částku ve výši 11 120 027 Kč. Komu tedy máme zaplatit? Povinnost zaplatit je vůči firmě Auditas S.A. (Belize) Luxembourg.  Pohledávka na 7 000 000 Kč byla totiž postoupena Mgr. Vašíčkem firmě Auditas S.A. Luxembourg   11.10.2011 za 0 Kč. Za postoupení náleží Mgr. Vašíčkovi odměna pouze v případě, že dojde k vymožení pohledávky či její části. V tom případě zaplatí postupník postupiteli postupní cenu ve výši odpovídající 10% z vymožené jistiny či její části a v případě, že dojde k vymožení příslušenství pohledávky či části příslušenství pohledávky, odpovídající 80% z vymoženého příslušenství pohledávky či části příslušenství pohledávky.
Na základě této dohody náleží Mgr. Vašíčkovi postupní cena ve výši 3 996 022 Kč. Částka je splatná do 14 dnů od úhrady městem Harrachov.

-SLK Harrachov-