JSEM PROTI!

Již první bod prvního řádného zastupitelstva prokázal, že o přátelské a jednotné spolupráci při chodu obce to asi nebude. Volební a povolební tvrzení většiny kandidátů o nutnosti spolupráce a konstruktivním přístupu k vedení města byly jen sliby. O to víc zamrzí, když po takovýchto slibech mají zastupitelé destruktivní postoje již u prvního napohled nekonfliktního bodu jednání.

Prvním bodem bylo schválení jednacího řádu zastupitelstva, bez něhož nelze dále pokračovat v jednání. Všichni zvolení zastupitelé mají veškeré podklady s minimálně týdenním předstihem. Jednací řád tak měl každý možnost prostudovat a konzultovat celý týden. Tento řád se navíc dlouhá léta nijak neupravoval a jeho znění si tak každý mohl přečíst již, když do komunální politiky vstupoval.

Před každým hlasováním o usnesení, se po seznámení zastupitelů s konkrétním bodem, předsedající zeptá, jestli má někdo připomínky nebo návrhy na doplnění. Nejinak tomu bylo i při prvním hlasování. Nikdo ze zastupitelů nevznesl dotaz, připomínku natož návrh na úpravu nebo doplnění jednacího řádu zastupitelstva. Došlo tedy na hlasování.

K velkému překvapení byli 2 zastupitelé proti a 4 se zdrželi.
Smutné je, že je-li někdo proti, očekává se nějaký protinávrh, nebo úprava toho s čím nesouhlasí. K tomu bohužel nedošlo.

Stejně tak zdržení se při hlasování, je především vhodné v případě, kdy hlasování může ovlivnit mě nebo třeba mé rodinné příslušníky. Popřípadě nemusím mít dostatek informací a tudíž prostě nevím. Že by nevěděli 4 zastupitelé jestli souhlasí s jednacím řádem?

Doufejme, že toto byl jen projev počáteční nervozity a nestane se pravidlem.

-SLK Harrachov-

Příspěvek byl publikován v rubrice SLK Informuje a jeho autorem je SLKHarrachov. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.