Konec Harrachovského zpravodaje?

Vyhrocenou situaci, emotivní jednání zastupitelstva svolaného opozicí a rezignaci redaktorky způsobil jediný článek v srpnovém Harrachovském zpravodaji.

Vše začalo předtiskovou verzí Harrachovského zpravodaje, ve které měl, jako všichni ostatní, na několik otázek odpovědět poslední z řady dotazovaných zastupitelů. Rozhovor se však rozvinul do třech plně popsaných listů formátu A4. Vedení města požádalo paní redaktorku o vysvětlení, zda je prostor, který byl dán v HZ adekvátní vzhledem k prostoru danému ostatním zastupitelům. Tímto vznikl zásadní problém. Byl to totiž první zásadní požadavek směřovaný k redaktorce za její mnoholeté působení ve zpravodaji. Situace se natolik vyhrotila, že redaktorka nepodloženě nařkla starostku města z dlouhodobé šikany a cenzury.

Ve snaze situaci urovnat byla redaktorka pozvána na jednání Rady města Harrachova k projednání jí uvedenému nátlaku, cenzuře a zároveň k projednání otázek ohledně Pravidel vydávání zpravodaje a dalšího postupu. Ta svoji účast potvrdila. Ovšem k jednání již nedošlo. Paní redaktorka se z jednání, v den jejího konání, omluvila slovy cituji: „vzhledem k obsahu zářijového úvodníku paní starostky, kde se paní Zbrojová opět neštítí prostřednictvím zpravodaje šířit nepravdy tentokráte mířené proti mé osobě, nemám nadále důvod zastávat funkci redaktorky a zároveň člena redakční rady“ a v den konání schůzky podala svoji rezignaci. To, že by měla vědět, že jako zaměstnanec nemůže podávat rezignaci, ale výpověď, která má svá zákonná pravidla je jedna věc. Druhá, o to více zarážející je, že uveřejnila svůj článek ve Zpravodaji bez vědomí redakční rady, Rady města, změnila přístupové údaje ke služebnímu e-mailu a smazala v něm veškerou komunikaci, která by mohla vnést světlo do údajné cenzury a ovlivňování vydávání HZ.

Radní byli paní starostkou ujištěni, že nikdy Harrachovský zpravodaj necenzurovala a předloženou předtiskovou verzi nikdy z obsahové stránky nepřipomínkovala, což Radě města doložila e-mailovou komunikací. Z té vyplývá, že jak formát Harrachovského zpravodaje, témata, tak obsah jednotlivých článků byl dlouhá léta plně v rukou redaktorky.

Nezbývá než na vzniklou situaci rychle reagovat. Rada města urychleně doplní redakční radu do plného počtu členů. Upraví opozicí připomínkovaná pravidla, jimiž se redakční rada má řídit a vypíše výběrové řízení na nového redaktora. Doufáme, že se vše podaří v co nejkratším termínu tak, aby nedošlo k přerušení vydávání Harrachovského zpravodaje, nebo byl výpadek alespoň co nejkratší.

-SLK Harrachov-

Příspěvek byl publikován v rubrice SLK Informuje a jeho autorem je SLKHarrachov. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.