Volební program 2018

BUDUJEME MĚSTO, VE KTERÉM BUDETE CHTÍT ŽÍT.

VOLEBNÍ PROGRAM DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2018 – STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ – HARRACHOV

Zodpovědná správa města

Za posledních osm let ve vedení města jsme dokázali, že provoz města nemusí být drahý. Chceme pokračovat v transparentním a odpovědném hospodaření s majetkem města. Budeme i nadále zveřejňovat všechny uzavřené smlouvy a majetková přiznání našich zastupitelů.
Podporujeme maximální informovanost občanů, veškeré podklady jsou přístupné ještě před jednáním zastupitelstva. Nedopustíme uspokojování zájmů jednotlivců a úzkých skupin. Otevřená výběrová řízení byla a jsou základním pilířem našeho programu. V posledních čtyřech letech se nám díky těmto opatřením podařilo investovat do městského majetku téměř 60 miliónů korun.

Klasický areál je naší prioritou

Skoky na lyžích proslavily Harrachov ve světě. Dnes jejich stav není dobrou vizitkou našeho města. Ve spolupráci s Libereckým krajem a zástupci vlády podpoříme zachování a funkčnost klasického areálu. Pokusíme se vrátit pořádání světového poháru v letech a skocích na lyžích do Harrachova. Finančně budeme i nadále podporovat sportující mládež minimálně půl miliónem korun za rok.

Pozemky a byty pro mladé Harrachováky

Budoucnost našeho města závisí na vhodných podmínkách pro mladé rodiny. Vybudujeme proto startovací byty pro naše mladé spoluobčany v areálu bývalé ISŠL a stávajícím domě s nájemními byty. Našim mladým občanům také nabídneme pozemky pro výstavbu rodinných domů. Podmínky pro vzdělávání našich dětí byly jednou z priorit minulého období. V posledních letech jsme výrazně zlepšili stav našich škol. V příštím období dokončíme poslední etapu rekonstrukce základní školy, kdy vybudujeme nový vchod a šatny. Renovace se po dlouhých letech dočká i kuchyň ve školní jídelně.
Zateplíme a opravíme střechy na městských bytech V Borovicích.

Vylepšíme život seniorů ve městě

V plánovaném termínu dokončíme výstavbu pečovatelských bytů, aby se do nich mohli zájemci nastěhovat začátkem roku 2020. Ve spolupráci s obcemi Mikroregionu Tanvaldsko posílíme terénní sociální službu pro naše dříve narozené a hendikepované spoluobčany.

Zkrášlíme a rozšíříme veřejný prostor

Zrekonstruujeme rybník Jana hraběte Harracha v městském lese pod nově budovanými pečovatelskými byty. V této oblasti vznikne veřejně přístupná vycházková zóna.
Intenzivně budeme hledat investora na výstavbu saunového a vodního světa v bývalé úpravně vody pod Mumlavským vodopádem.
Budeme pokračovat v jednání o nalezení cest k odstranění dalších ruin ve městě, stejně jako se nám to podařilo s nevzhlednou tržnicí.

Stav silnic a chodníků už je dobrou vizitkou našeho města

Přívětivé a bezpečné město potřebuje kvalitní dopravní infrastrukturu. Za poslední čtyři roky se nám podařilo získat na silnice a chodníky téměř sedmdesát miliónů korun. Dalších šestnáct miliónů korun jsme investovali do opravy našich komunikací přímo z městského rozpočtu. Budeme pokračovat v opravách zbývajících komunikací a veřejného osvětlení. Vybudujeme chodníky a zrekonstruujeme silnici na sídlišti Naplaveniny.
Intenzivním jednáním s Libereckým krajem dotáhneme ke zdárnému cíli rekonstrukci komunikace v Rýžovišti. Znovu se pokusíme o instalaci zpomalujícího semaforu na mezinárodní silnici I/10 při obou vjezdech do Harrachova.
Budeme jednat o příspěvku na městskou dopravu pro občany Harrachova, který naváže na již poskytované slevy pro obyvatele Libereckého kraje.

Zlepšíme a rozšíříme nabídku služeb ve městě

Zodpovědné hospodaření nám umožňuje dlouhodobě investovat do městského majetku. Postupně vracíme život budovám, které rozšiřují nabídku služeb pro obyvatele i návštěvníky města. V příštím roce dokončíme rekonstrukci kina. Najdeme nové a důstojné místo pro naši veřejnou knihovnu. Pro budoucí potřeby našich občanů začneme připravovat objekt zdravotního střediska.
Bankomat i vkladomat by měl být po nelehkých jednáních s bankami k dispozici místním podnikatelům i turistům už letošní zimní sezónu. Důležitým úkolem je pro nás vybudování veřejných záchodků na autobusovém nádraží, které chybí především návštěvníkům Harrachova.
Budeme pracovat na dalších cyklistických a lyžařských propojeních s Polskem. Důležitá je pro nás podpora dnes již tradičních akcí – Příjezd Krakonoše, Dřevosochání, Advent, vánoční trhy, letní kina a koncerty. V těchto aktivitách budeme i nadále pokračovat a pokusíme se připravit další projekty a sportovní akce, které nám každoročně do města přinášejí tisíce návštěvníků a zlepšují mediální obraz Harrachova.

Kvalitní třídění platí odpad za nás za všechny

V nakládání s odpady patříme mezi nejlepší v celém kraji a několikrát jsme za to získali Zlatou popelnici Zavedením kompostérů a zdvojnásobením počtu sběrných míst se nám daří lépe zacházet s netříděným odpadem. Náklady na odpady tak na rozdíl od ostatních dokážeme zaplatit z městského rozpočtu.

Volební program 2014