Eva Zbrojová

Starostka Harrachova

“Chci pokračovat v rozdělané práci ve prospěch všech občanů města, nejenom ve prospěch úzké skupiny lidí.”

Třicet sedm let žiji v Harrachově, kde jsem se v minulosti realizovala především v oblasti cestovního ruchu. Měla jsem cestovní agenturu, která pomáhala získávat našemu městu další návštěvníky. Vedla jsem jedno z mála soukromých informačních center, která dokázala fungovat bez dotace města. Sama s několika dobrovolníky jsem se snažila rozhýbat cestovní ruch propagačními akcemi v obchodních domech v Německu.

Dvacet let pracuji v zastupitelstvu. Posledních osm let jsem díky Vašim hlasům mohla být starostkou Harrachova. Převzala jsem město s hrozbou stomiliónového dluhu a se záporným hospodařením. Aktivním hledáním nových řešení a průhledným hospodařením se svěřenými penězi jsme vyvedli město z dluhů a ještě naspořili na budoucnost. V uplynulém volebním období jsme do rozvoje města vložili z vlastních prostředků šedesát milionů korun. Obdobnou částku jsme vyjednali se zástupci Libereckého kraje na rekonstrukci komunikací na Mýtiny a obchvatu Harrachova.

Mojí prioritou pro příští čtyři roky je pokračovat v rekonstrukci bývalé ISŠL na nájemní byty pro místní občany. Chtěla bych dokončit opravy místních komunikací a rekonstrukci veřejného osvětlení. Mezi důležité rozvojové projekty řadím i završení přestavby základní školy a kina. Intenzivně budeme hledat investora pro výstavbu lázní a saunového světa namístě bývalé úpravny vody. A mám spoustu dalších nápadů pro zlepšení života v našem městě, do kterých se můžete zapojit i Vy, občané Harrachova.

Chci pokračovat v rozdělané práci ve prospěch všech občanů města, nejenom ve prospěch úzké skupiny lidí.