Co se nám za 4 roky podařilo (2010-2014)

Hospodaření ve volebním období 2010-2014.

Předáváme město očištěné od hrozby obřího dluhu a s šestimiliónovým přebytkem hospodaření.

 • Dotáhli jsme k vítězství jedenadvacetiletý soudní spor o téměř sto milionů korun. Noví právníci uspěli s taktikou dovolání k Nejvyššímu soudu, kde požadovali zrušení předchozích rozsudků a vrácení věci k projednání Krajskému soudu v Hradci Králové. Tam jsme prokázali, že Zastupitelstvo města neschválilo přijetí sedmnáctimilionové pohledávky a v červnu 2014 nabyl příznivý rozsudek pro město a jeho občany právní moci.
 • Podařilo se nám zvrátit nepříznivý stav hospodaření města. Při nástupu současné koalice do vedení města bylo hospodaření města v deficitu 4,5 milionů korun. Bez významných zásahů do městského majetku je v současné době hospodaření města v 6,5 milionovém přebytku.
 • Snížili jsme náklady na provoz radnice. Úspor jsme dosáhli výrazným snížením výdajů na provoz úřadu samotného bez dopadu na kvalitu poskytovaných služeb.
 • Náklady na zimní údržbu jsou nižší o více než třetinu. Z původních 3,6 milionu korun se nám podařilo řádným výběrovým řízením dosáhnout na roční výdaj pouze ve výši 2,2 milionu korun. S vlastní technikou jsme zároveň více nezávislí na dalších dodavatelích.
 • Do sportu a sportovců jsme přerozdělili skoro milion korun. Podařilo se rozdělit finance z hazardu pro jednotlivé mládežnické sportovní oddíly TJ Jiskra tak, že přímý průměrný roční příspěvek byl zhruba půl miliónu. Další nepřímé roční příspěvky do sportu například v podobě výstavby hřiště u školy představují dalších 500 tisíc korun.

Rozvoj města

Nový územní plán a cenová mapa zajistí udržitelný a transparentní rozvoj města.

 • Po dlouhých dvaceti letech vzniká nový územní plán a došlo k jeho veřejnému projednání. Poté, kdy dojde k vypořádání připomínek, může dojít k jeho schválení.
 • Schválili jsme cenové mapy na pronájem i prodej pozemků ve vlastnictví Města Harrachova. Všichni zájemci o městské pozemky mají nově při jednání s městem stejné a předem stanovené podmínky.
 • Běžecké tratě a můstky získaly partnera s vizí a financemi na výstavbu olympijského centra. Díky transformaci Klasického areálu Harrachov, o.p.s. se jejich novými vlastníky stali Český olympijský výbor a Svaz lyžařů ČR.
 • Společně s okolními obcemi (Kořenov, Paseky nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou) jsme zabránili výstavbě Vilémovské přehrady. Tento projekt už není zařazen mezi území připravovaná
  pro vybudování vodních děl.

Městská infrastruktura

 

Harrachov svítí úsporně a má opravené městské mosty a velkou část chodníků.

 • Optimalizace veřejného osvětlení už na sebe vydělává. Regulace celé soustavy a snížení napětí přinesly úsporu v řádech statisíců.
 • Chodníky – podařilo se nám zrekonstruovat téměř kilometr chodníků včetně obrubníků a dlažby.
 • Opravili jsme 3 mosty v majetku města (Mumlava, Bílá voda, Kamenice) a lávku (Ryzí potok).  V září proběhne oprava lávky u Rybárny.
 • Pořídili jsme novou techniku na údržbu zeleně a na zimní údržbu, tak, abychom v těchto činnostech nebyli zcela závislí na dalších dodavatelích. Tímto způsobem jsme dosáhli významných celoročních úspor, zároveň zaměstnáváme místní občany.
 • V budově městského úřadu jsme zřídili archiv

Služby občanům

Stabilizace základních služeb přináší lepší servis za výhodnějších podmínek

 • Úspěšně provedenou privatizací městské sanity s částečnou podporou z rozpočtu města se podařilo tuto nadstandardní službu občanům ve městě udržet.
 • Tlak na další zvýšení příspěvků na sociální péči od firmy, která nám v minulosti poskytovala sociální péči, vyústil v ukončení spolupráce. Společně s místní občankou paní Kučerovou se nám podařilo zajistit sociální služby pro naše občany za všestranně výhodných podmínek.
 • Pořídili jsme kompostéry pro místní občany a požádali o dotaci na vozidlo na svoz bioodpadu. Horské město by mělo jít v nakládání s odpady příkladem.
 • Dvakrát jsme zorganizovali aukci energií pro občany, která pomohla třicítce harrachovských obyvatel snížit průměrnou cenu zemního plynu a elektřiny o téměř osm tisíc korun ročně. Věříme, že příště pomůžeme ušetřit více obyvatelům, kteří se do akce zapojí.
 • V budově městského úřadu jsme zařídili obřadní síň pro svatby a vítání občánků. Po prodeji Obřadní síně v roce 2008 jsme k těmto účelům museli využívat například prostory hotelu Svornost.
 • Za významného přispění města došlo ke generální opravě hasičské cisterny a vrat garáže. Po dlouhých jednáních se nám podařilo bezúplatným převodem od krajského profesionálního sboru získat potřebnou techniku a harrachovští hasiči jsou kompletně vybavení.

Památky a turismus

Podařilo se vyřešit dlouholeté překážky rozvoji turismu, na připravované akce jezdí stále více návštěvníků.

 • Po dlouhých dvaceti letech je zcela zinventarizována sbírka skla a je požádáno u Ministerstva kultury o její zařazení mezi kulturní památky, aby byla co nejlépe ochráněná.
 • Závora a plot Hřebínek – po mnoha letech se podařilo odstranit závoru před Šedým vlkem a plot, kterým byla uzavřena cesta z nového Světa přes Hřebínek do centra města. Opravy se dočkala i cesta, která propojuje důležité části města.
 • V loňském roce jsme zrekonstruovali sochu Svatého Jana v Anenském údolí za finančního přispění místních občanů a LK a upravili jeho okolí
 • Informační centrum je konečně podle našich představ. Předchozí provozovatel TIC ukončil předčasně nájem. Následně bylo Turistické informační centrum uzavřeno, v současné době je již dva roky v provozu s paušálním příspěvkem Města. Současná podoba TIC je podle nás nejlepší za celou dobu jeho činnosti.
 • V letošním roce Město již po třetí uspořádalo ve vlastní režii Příjezd Krakonoše. Opět přijelo rekordní množství návštěvníků a jednalo se o náramně zdařilou akci.
 • První ročník Dřevosochání bude základem pro další tradiční akci v režii města.

Školství

Školu jsme dostali z havarijního stavu a podporujeme moderní výuku.

 • Záchrana školní kuchyně – před čtyřmi lety byla školní jídelna z hygienických důvodů téměř před uzavřením. Přes všechny finanční potíže se podařilo školní kuchyň zrekonstruovat a následně ji vybavit novým konvektomatem.
 • Střecha školy získala po letech nový nátěr. U školy se nám podařilo vybudovat nové hřiště.
 • Město finančně podpořilo moderní způsob výuky na základní škole nákupem 3 interaktivních dotykových tabulí.
 • Zahájili jsme zateplení mateřské školy.

Nejnovější příspěvky

Průjezd zakázán

Již delší dobu se zabýváme úpravou dopravy v Anenském údolí. Doprava v této lokalitě se řeší vlastně neustále, jistě si pamatujete jednosměrný provoz u Svatého Jána, nebo závory uzavírané 2x denně.
Dopravní experti nám doporučují, tuto lokalitu zjednosměrnit. Toto je podle nich jediné možné řešení. Znamenalo by to ovšem zásadní zásah, který by ovlivnil chod této části města. Samotní občané toto řešení zatím odmítají, proto jsme se pokusili zavést následující opatření.
Do středu Anenského údolí bude umístěn 3.zpomalovací retardér, který by měl dopravu ještě více zpomalit. Stávající 30km omezení totiž řada řidičů ignoruje.
Ve snaze omezit četnost aut bylo přistoupeno k 2.opatření, a to dopravnímu značení průjezd zakázán. Toto značení sice nezabrání nikomu do Anenského vjet, ale má zásadní význam při plánování tras navigacemi. Zatímco dnes je trasa od Tanvaldu k lanovce všemi navigacemi vedena právě přes Anenské údolí, po promítnutí tohoto omezení do map navigací nebude již doprava vedena zákazem. Nyní pracujeme na co nejrychlejší úpravě map tak, aby aktualizované navigace již přes Anenské motoristy neposílaly.
Doufáme, že se toto opatření nemine účinkem a povede k omezení dopravy v této části Harrachova

-SLK Harrachov-

 1. Reakce na výroky o cenzuře zpravodaje. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reakce na výroky o cenzuře zpravodaje.
 2. Konec Harrachovského zpravodaje? Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konec Harrachovského zpravodaje?
 3. PLNÍME SLIBY – nový chodník. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PLNÍME SLIBY – nový chodník.
 4. Dohody odsouhlaseny. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dohody odsouhlaseny.
 5. PLNÍME SLIBY – Komunální odpad zdarma Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PLNÍME SLIBY – Komunální odpad zdarma
 6. Jedeme dál.. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jedeme dál..
 7. ÚPRAVA BĚŽECKÝCH TRATÍ Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚPRAVA BĚŽECKÝCH TRATÍ
 8. Rozpadlý mamut Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpadlý mamut
 9. Kolik jsme povinni zaplatit? Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kolik jsme povinni zaplatit?