Co se nám za 4 roky podařilo (2010-2014)

Hospodaření ve volebním období 2010-2014.

Předáváme město očištěné od hrozby obřího dluhu a s šestimiliónovým přebytkem hospodaření.

 • Dotáhli jsme k vítězství jedenadvacetiletý soudní spor o téměř sto milionů korun. Noví právníci uspěli s taktikou dovolání k Nejvyššímu soudu, kde požadovali zrušení předchozích rozsudků a vrácení věci k projednání Krajskému soudu v Hradci Králové. Tam jsme prokázali, že Zastupitelstvo města neschválilo přijetí sedmnáctimilionové pohledávky a v červnu 2014 nabyl příznivý rozsudek pro město a jeho občany právní moci.
 • Podařilo se nám zvrátit nepříznivý stav hospodaření města. Při nástupu současné koalice do vedení města bylo hospodaření města v deficitu 4,5 milionů korun. Bez významných zásahů do městského majetku je v současné době hospodaření města v 6,5 milionovém přebytku.
 • Snížili jsme náklady na provoz radnice. Úspor jsme dosáhli výrazným snížením výdajů na provoz úřadu samotného bez dopadu na kvalitu poskytovaných služeb.
 • Náklady na zimní údržbu jsou nižší o více než třetinu. Z původních 3,6 milionu korun se nám podařilo řádným výběrovým řízením dosáhnout na roční výdaj pouze ve výši 2,2 milionu korun. S vlastní technikou jsme zároveň více nezávislí na dalších dodavatelích.
 • Do sportu a sportovců jsme přerozdělili skoro milion korun. Podařilo se rozdělit finance z hazardu pro jednotlivé mládežnické sportovní oddíly TJ Jiskra tak, že přímý průměrný roční příspěvek byl zhruba půl miliónu. Další nepřímé roční příspěvky do sportu například v podobě výstavby hřiště u školy představují dalších 500 tisíc korun.

Rozvoj města

Nový územní plán a cenová mapa zajistí udržitelný a transparentní rozvoj města.

 • Po dlouhých dvaceti letech vzniká nový územní plán a došlo k jeho veřejnému projednání. Poté, kdy dojde k vypořádání připomínek, může dojít k jeho schválení.
 • Schválili jsme cenové mapy na pronájem i prodej pozemků ve vlastnictví Města Harrachova. Všichni zájemci o městské pozemky mají nově při jednání s městem stejné a předem stanovené podmínky.
 • Běžecké tratě a můstky získaly partnera s vizí a financemi na výstavbu olympijského centra. Díky transformaci Klasického areálu Harrachov, o.p.s. se jejich novými vlastníky stali Český olympijský výbor a Svaz lyžařů ČR.
 • Společně s okolními obcemi (Kořenov, Paseky nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou) jsme zabránili výstavbě Vilémovské přehrady. Tento projekt už není zařazen mezi území připravovaná
  pro vybudování vodních děl.

Městská infrastruktura

 

Harrachov svítí úsporně a má opravené městské mosty a velkou část chodníků.

 • Optimalizace veřejného osvětlení už na sebe vydělává. Regulace celé soustavy a snížení napětí přinesly úsporu v řádech statisíců.
 • Chodníky – podařilo se nám zrekonstruovat téměř kilometr chodníků včetně obrubníků a dlažby.
 • Opravili jsme 3 mosty v majetku města (Mumlava, Bílá voda, Kamenice) a lávku (Ryzí potok).  V září proběhne oprava lávky u Rybárny.
 • Pořídili jsme novou techniku na údržbu zeleně a na zimní údržbu, tak, abychom v těchto činnostech nebyli zcela závislí na dalších dodavatelích. Tímto způsobem jsme dosáhli významných celoročních úspor, zároveň zaměstnáváme místní občany.
 • V budově městského úřadu jsme zřídili archiv

Služby občanům

Stabilizace základních služeb přináší lepší servis za výhodnějších podmínek

 • Úspěšně provedenou privatizací městské sanity s částečnou podporou z rozpočtu města se podařilo tuto nadstandardní službu občanům ve městě udržet.
 • Tlak na další zvýšení příspěvků na sociální péči od firmy, která nám v minulosti poskytovala sociální péči, vyústil v ukončení spolupráce. Společně s místní občankou paní Kučerovou se nám podařilo zajistit sociální služby pro naše občany za všestranně výhodných podmínek.
 • Pořídili jsme kompostéry pro místní občany a požádali o dotaci na vozidlo na svoz bioodpadu. Horské město by mělo jít v nakládání s odpady příkladem.
 • Dvakrát jsme zorganizovali aukci energií pro občany, která pomohla třicítce harrachovských obyvatel snížit průměrnou cenu zemního plynu a elektřiny o téměř osm tisíc korun ročně. Věříme, že příště pomůžeme ušetřit více obyvatelům, kteří se do akce zapojí.
 • V budově městského úřadu jsme zařídili obřadní síň pro svatby a vítání občánků. Po prodeji Obřadní síně v roce 2008 jsme k těmto účelům museli využívat například prostory hotelu Svornost.
 • Za významného přispění města došlo ke generální opravě hasičské cisterny a vrat garáže. Po dlouhých jednáních se nám podařilo bezúplatným převodem od krajského profesionálního sboru získat potřebnou techniku a harrachovští hasiči jsou kompletně vybavení.

Památky a turismus

Podařilo se vyřešit dlouholeté překážky rozvoji turismu, na připravované akce jezdí stále více návštěvníků.

 • Po dlouhých dvaceti letech je zcela zinventarizována sbírka skla a je požádáno u Ministerstva kultury o její zařazení mezi kulturní památky, aby byla co nejlépe ochráněná.
 • Závora a plot Hřebínek – po mnoha letech se podařilo odstranit závoru před Šedým vlkem a plot, kterým byla uzavřena cesta z nového Světa přes Hřebínek do centra města. Opravy se dočkala i cesta, která propojuje důležité části města.
 • V loňském roce jsme zrekonstruovali sochu Svatého Jana v Anenském údolí za finančního přispění místních občanů a LK a upravili jeho okolí
 • Informační centrum je konečně podle našich představ. Předchozí provozovatel TIC ukončil předčasně nájem. Následně bylo Turistické informační centrum uzavřeno, v současné době je již dva roky v provozu s paušálním příspěvkem Města. Současná podoba TIC je podle nás nejlepší za celou dobu jeho činnosti.
 • V letošním roce Město již po třetí uspořádalo ve vlastní režii Příjezd Krakonoše. Opět přijelo rekordní množství návštěvníků a jednalo se o náramně zdařilou akci.
 • První ročník Dřevosochání bude základem pro další tradiční akci v režii města.

Školství

Školu jsme dostali z havarijního stavu a podporujeme moderní výuku.

 • Záchrana školní kuchyně – před čtyřmi lety byla školní jídelna z hygienických důvodů téměř před uzavřením. Přes všechny finanční potíže se podařilo školní kuchyň zrekonstruovat a následně ji vybavit novým konvektomatem.
 • Střecha školy získala po letech nový nátěr. U školy se nám podařilo vybudovat nové hřiště.
 • Město finančně podpořilo moderní způsob výuky na základní škole nákupem 3 interaktivních dotykových tabulí.
 • Zahájili jsme zateplení mateřské školy.

Nejnovější příspěvky

PODĚKOVÁNÍ.

Krajské volby 2020

Děkuji všem voličům, že přišli k volbám. Ať s touhou po změně nebo s podporou stávajícího vedení. 
Velké poděkování patří občanům města  Harrachov, volební účast tu přesáhla 51% a uskupení SLK zde zvítězilo na plné čáře se 43, 92%.  Ve výsledku voleb do krajského zastupitelstva u nás v Harrachově vnímám vaši velkou podporu a zároveň poděkování za svoji práci pro Harrachov.

Vaše hlasy nám v LK dokázaly, že to děláme dobře, a zároveň jsou pro nás závazkem do budoucna.  Starostové pro Liberecký kraj zvítězili s téměř 39% hlasů. Je to výsledek každodenní tvrdé práce. 
Hlasy voličů pro oblast Tanvaldska zajistily dva mandáty v krajském zastupitelstvu.  Je mi ctí, že budeme moci podporovat a prosazovat zájmy této oblasti s panem  Jaroslavem Kořínkem, starostou Desné. 

DĚKUJI VÁM VŠEM!


Eva Zbrojová, starostka Harrachova v letech 2010 – 2019

 1. Krajské volby 2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krajské volby 2020
 2. Černý den pro obce Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Černý den pro obce
 3. Výzva k náhradě škody. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva k náhradě škody.
 4. Kniha Jinovatka na peřině připomíná významného českého skláře Jiřího Harcubu Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kniha Jinovatka na peřině připomíná významného českého skláře Jiřího Harcubu
 5. EARCH crash test: Dobytí Krkonoš, apartmány v Harrachově Komentáře nejsou povolené u textu s názvem EARCH crash test: Dobytí Krkonoš, apartmány v Harrachově
 6. CENZURA x PROPAGANDA Komentáře nejsou povolené u textu s názvem CENZURA x PROPAGANDA
 7. Politický konflikt v Harrachově se stupňuje. Nový starosta chce po své předchůdkyni e-mailovou komunikaci Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Politický konflikt v Harrachově se stupňuje. Nový starosta chce po své předchůdkyni e-mailovou komunikaci
 8. BYTY PRO SENIORY ZDARMA V HARRACHOVĚ BUDOU ZDARMA Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BYTY PRO SENIORY ZDARMA V HARRACHOVĚ BUDOU ZDARMA
 9. Zneužití emailové korespondence starostky Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zneužití emailové korespondence starostky