Co se nám za 4 roky podařilo (2010-2014)

Hospodaření ve volebním období 2010-2014.

Předáváme město očištěné od hrozby obřího dluhu a s šestimiliónovým přebytkem hospodaření.

 • Dotáhli jsme k vítězství jedenadvacetiletý soudní spor o téměř sto milionů korun. Noví právníci uspěli s taktikou dovolání k Nejvyššímu soudu, kde požadovali zrušení předchozích rozsudků a vrácení věci k projednání Krajskému soudu v Hradci Králové. Tam jsme prokázali, že Zastupitelstvo města neschválilo přijetí sedmnáctimilionové pohledávky a v červnu 2014 nabyl příznivý rozsudek pro město a jeho občany právní moci.
 • Podařilo se nám zvrátit nepříznivý stav hospodaření města. Při nástupu současné koalice do vedení města bylo hospodaření města v deficitu 4,5 milionů korun. Bez významných zásahů do městského majetku je v současné době hospodaření města v 6,5 milionovém přebytku.
 • Snížili jsme náklady na provoz radnice. Úspor jsme dosáhli výrazným snížením výdajů na provoz úřadu samotného bez dopadu na kvalitu poskytovaných služeb.
 • Náklady na zimní údržbu jsou nižší o více než třetinu. Z původních 3,6 milionu korun se nám podařilo řádným výběrovým řízením dosáhnout na roční výdaj pouze ve výši 2,2 milionu korun. S vlastní technikou jsme zároveň více nezávislí na dalších dodavatelích.
 • Do sportu a sportovců jsme přerozdělili skoro milion korun. Podařilo se rozdělit finance z hazardu pro jednotlivé mládežnické sportovní oddíly TJ Jiskra tak, že přímý průměrný roční příspěvek byl zhruba půl miliónu. Další nepřímé roční příspěvky do sportu například v podobě výstavby hřiště u školy představují dalších 500 tisíc korun.

Rozvoj města

Nový územní plán a cenová mapa zajistí udržitelný a transparentní rozvoj města.

 • Po dlouhých dvaceti letech vzniká nový územní plán a došlo k jeho veřejnému projednání. Poté, kdy dojde k vypořádání připomínek, může dojít k jeho schválení.
 • Schválili jsme cenové mapy na pronájem i prodej pozemků ve vlastnictví Města Harrachova. Všichni zájemci o městské pozemky mají nově při jednání s městem stejné a předem stanovené podmínky.
 • Běžecké tratě a můstky získaly partnera s vizí a financemi na výstavbu olympijského centra. Díky transformaci Klasického areálu Harrachov, o.p.s. se jejich novými vlastníky stali Český olympijský výbor a Svaz lyžařů ČR.
 • Společně s okolními obcemi (Kořenov, Paseky nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou) jsme zabránili výstavbě Vilémovské přehrady. Tento projekt už není zařazen mezi území připravovaná
  pro vybudování vodních děl.

Městská infrastruktura

 

Harrachov svítí úsporně a má opravené městské mosty a velkou část chodníků.

 • Optimalizace veřejného osvětlení už na sebe vydělává. Regulace celé soustavy a snížení napětí přinesly úsporu v řádech statisíců.
 • Chodníky – podařilo se nám zrekonstruovat téměř kilometr chodníků včetně obrubníků a dlažby.
 • Opravili jsme 3 mosty v majetku města (Mumlava, Bílá voda, Kamenice) a lávku (Ryzí potok).  V září proběhne oprava lávky u Rybárny.
 • Pořídili jsme novou techniku na údržbu zeleně a na zimní údržbu, tak, abychom v těchto činnostech nebyli zcela závislí na dalších dodavatelích. Tímto způsobem jsme dosáhli významných celoročních úspor, zároveň zaměstnáváme místní občany.
 • V budově městského úřadu jsme zřídili archiv

Služby občanům

Stabilizace základních služeb přináší lepší servis za výhodnějších podmínek

 • Úspěšně provedenou privatizací městské sanity s částečnou podporou z rozpočtu města se podařilo tuto nadstandardní službu občanům ve městě udržet.
 • Tlak na další zvýšení příspěvků na sociální péči od firmy, která nám v minulosti poskytovala sociální péči, vyústil v ukončení spolupráce. Společně s místní občankou paní Kučerovou se nám podařilo zajistit sociální služby pro naše občany za všestranně výhodných podmínek.
 • Pořídili jsme kompostéry pro místní občany a požádali o dotaci na vozidlo na svoz bioodpadu. Horské město by mělo jít v nakládání s odpady příkladem.
 • Dvakrát jsme zorganizovali aukci energií pro občany, která pomohla třicítce harrachovských obyvatel snížit průměrnou cenu zemního plynu a elektřiny o téměř osm tisíc korun ročně. Věříme, že příště pomůžeme ušetřit více obyvatelům, kteří se do akce zapojí.
 • V budově městského úřadu jsme zařídili obřadní síň pro svatby a vítání občánků. Po prodeji Obřadní síně v roce 2008 jsme k těmto účelům museli využívat například prostory hotelu Svornost.
 • Za významného přispění města došlo ke generální opravě hasičské cisterny a vrat garáže. Po dlouhých jednáních se nám podařilo bezúplatným převodem od krajského profesionálního sboru získat potřebnou techniku a harrachovští hasiči jsou kompletně vybavení.

Památky a turismus

Podařilo se vyřešit dlouholeté překážky rozvoji turismu, na připravované akce jezdí stále více návštěvníků.

 • Po dlouhých dvaceti letech je zcela zinventarizována sbírka skla a je požádáno u Ministerstva kultury o její zařazení mezi kulturní památky, aby byla co nejlépe ochráněná.
 • Závora a plot Hřebínek – po mnoha letech se podařilo odstranit závoru před Šedým vlkem a plot, kterým byla uzavřena cesta z nového Světa přes Hřebínek do centra města. Opravy se dočkala i cesta, která propojuje důležité části města.
 • V loňském roce jsme zrekonstruovali sochu Svatého Jana v Anenském údolí za finančního přispění místních občanů a LK a upravili jeho okolí
 • Informační centrum je konečně podle našich představ. Předchozí provozovatel TIC ukončil předčasně nájem. Následně bylo Turistické informační centrum uzavřeno, v současné době je již dva roky v provozu s paušálním příspěvkem Města. Současná podoba TIC je podle nás nejlepší za celou dobu jeho činnosti.
 • V letošním roce Město již po třetí uspořádalo ve vlastní režii Příjezd Krakonoše. Opět přijelo rekordní množství návštěvníků a jednalo se o náramně zdařilou akci.
 • První ročník Dřevosochání bude základem pro další tradiční akci v režii města.

Školství

Školu jsme dostali z havarijního stavu a podporujeme moderní výuku.

 • Záchrana školní kuchyně – před čtyřmi lety byla školní jídelna z hygienických důvodů téměř před uzavřením. Přes všechny finanční potíže se podařilo školní kuchyň zrekonstruovat a následně ji vybavit novým konvektomatem.
 • Střecha školy získala po letech nový nátěr. U školy se nám podařilo vybudovat nové hřiště.
 • Město finančně podpořilo moderní způsob výuky na základní škole nákupem 3 interaktivních dotykových tabulí.
 • Zahájili jsme zateplení mateřské školy.

Nejnovější příspěvky

Černý den pro obce

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

už v úterý 26. května 2020 se bude v Poslanecké sněmovně rozhodovat o dopadech zákona o kompenzačním bonusu, který bude mít zásadní, a bohužel negativní, dopad na financování všech obcí, měst a krajů. Odhadovaný dopad vládního návrhu do příjmů rozpočtu obcí, měst a krajů bude celkem více než 16 miliard korun. Příjmy u obcí budou nižší o 1.100 korun na jednoho obyvatele a u krajů o 400 korun na jednoho obyvatele.

Pomoc živnostníkům a osobám samostatně výdělečně činným, malým firmám a jejich společníkům je podle mého názoru potřebná a nutná. Způsob jakým tyto peníze na podporu zmíněným skupinám vytahuje Vláda České republiky, bez předchozího varování, z rozpočtů samosprávy je podle mého názoru chybný a nepřijatelný.

Možná se někteří z vás zeptáte proč? Dopady všech opatření souvisejících s pandemií koronaviru Covid 19 do fungování ekonomiky se začínají projevovat také v daňových příjmech samosprávy. Ministerstvo Financí odhaduje propad daňových příjmů ve sdílených daních proti loňskému roku na 11 % a toto číslo bylo zveřejněno ještě před propočtem dopadu kompenzačního bonusu. Vzhledem k naprosté nepředvídatelnosti vývoje ekonomiky považuji za rozumné a odpovědné počítat s výpadkem příjmů až do 20 procent proti roku 2019.

Zastupitelstvo Libereckého kraje bude, shodou okolností také v úterý, projednávat zásadní změnu krajského rozpočtu, která počítá se snížením daňových příjmů v letošním roce na 3 miliardy korun. Pro srovnání uvedu, že v loňském roce to bylo reálně 3, 6 miliardy. V podobné situaci jste vy všichni, takže dobře víte, jak je složité hledat úspory v průběhu roku. Úspory a škrty se dotknou, až na výjimky, všech částí rozpočtu kraje, od příspěvkových organizací, přes dotační fond až po rozpočet krajského úřadu. Je to mimořádně nepříjemný, ale, bohužel, nepříjemný a nutný krok.

V diskusi a dopisech používá ministerstvo financí argument o bohatých obcích, městech a krajích a miliardách korun na jejich účtech. Tento argument je ale pravdivý jen početně a je používán bez tří zásadních skutečností. Jednak jsou tyto „úspory“ většinově vázané na probíhající a připravované investice a slouží mimo jiné k přefinancování evropských a národních dotací, které se většinou proplácejí až zpětně. Zadruhé jsou tyto miliardové „úspory“ na účtech jen významné menšiny, především velkých měst. Zatřetí a nakonec, “úspory” na účtech obcí a krajů nejsou peníze státu a nepatří mu. Patří občanům a rozhodují o nich obecní a krajští zastupitelé a je na ně vidět významně víc, než na peníze spravované ministerstvy a dalšími státními institucemi. Jejich správa je významně efektivnější, než správa a využití peněz předváděná dlouhodobě na centrální úrovni.

Vláda podporuje, a z mého pohledu správně, ty skupiny obyvatel, firem a podnikatelů, na které opatření a z nich plynoucí ekonomická krize dopadla. Na obce, města a kraje zatím žádná podpora nemyslí, naopak můžeme poslouchat různá prohlášení o tom, že situaci prostě a jednoduše zvládneme. Považuji to za chybu. Za zásadní a hrubou chybu. V této situaci by naopak okamžitá a přímá podpora obecních a krajských rozpočtů pomohla s nastartováním investic a oprav obecního majetku, škol, cest a další infrastruktury, všude, v nejmenší vesnici i zapadlém městečku. Se zapojením kontroly veřejnosti. S možností zapojit do prací malé firmy, živnostníky a udělat to hned, na záměry, kterou jsou připravené.

Stačilo by málo, okamžitě zapojit jen malou část plánovaného deficitu státního rozpočtu ve výši 300 miliard korun a vytvořit nárokovou dotaci, například ve výši 2.000 korun na obyvatele pro obce a 1.000 korun na obyvatele pro kraje, určenou na opravy a investice do majetku, bez nesmyslné byrokracie spojené se standardními dotačními fondy a s vyúčtováním do konce roku 2021. Stát by to stálo maximálně 32 miliard korun ve dvou letech, tedy méně než 10 % zatím plánovaného deficitu. Obce a kraje by získaly jistotu, že v ekonomickém průšvihu nezůstanou samy a nebály se investovat. Stát by získal podporu více než 6 tisíc veřejných investorů a zadavatelů.

Ministryně financí Schillerová a pan premiér Babiš mluví o dotacích, které připraví ministerstva. Je to slib, jehož vážnost a plnění si budeme moci sami v příštích měsících ověřit. To, co je ale jisté už nyní, jsou nároky na přípravu projektů. Administrace programů a následná kontrola žadatelů budou případnou pomoc v čase odkládat a věcně komplikovat.

Pandemie koronaviru zasáhla celý svět, celou Českou republiku a všechny kraje, města i obce. Bez výjimky. Ze svých rozpočtů jsme platili náklady na zajištění opatření schválených vládou v nouzovém stavu i mimo něj. V těchto dnech připravujeme úsporné rozpočty a přemýšlíme o tom, jak zvládneme ekonomickou krizi. Čekáme na pomoc od státu a zdá se, že jsou naše prosby zatím zcela nepochopeny.

Proto jsem se rozhodl, že osobně podpořím tichý protest „Černý den pro obce a kraje“ vyhlášený společně Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv a Spolkem pro obnovu venkova na úterý 26. května 2020. Pevně věřím tomu, že tento protest přispěje k tomu, aby poslankyně a poslanci pochopili vážnost situace a společně s Vládou České republiky hledali způsob, jak rychle, účinně a bez nesmyslné byrokracie, podpořit fungování českých, moravských a slezských obecních a krajských samospráv.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

 1. Výzva k náhradě škody. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva k náhradě škody.
 2. Kniha Jinovatka na peřině připomíná významného českého skláře Jiřího Harcubu Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kniha Jinovatka na peřině připomíná významného českého skláře Jiřího Harcubu
 3. EARCH crash test: Dobytí Krkonoš, apartmány v Harrachově Komentáře nejsou povolené u textu s názvem EARCH crash test: Dobytí Krkonoš, apartmány v Harrachově
 4. CENZURA x PROPAGANDA Komentáře nejsou povolené u textu s názvem CENZURA x PROPAGANDA
 5. Politický konflikt v Harrachově se stupňuje. Nový starosta chce po své předchůdkyni e-mailovou komunikaci Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Politický konflikt v Harrachově se stupňuje. Nový starosta chce po své předchůdkyni e-mailovou komunikaci
 6. BYTY PRO SENIORY ZDARMA V HARRACHOVĚ BUDOU ZDARMA Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BYTY PRO SENIORY ZDARMA V HARRACHOVĚ BUDOU ZDARMA
 7. Zneužití emailové korespondence starostky Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zneužití emailové korespondence starostky
 8. Právnička roku Jana Zwyrtek Hamplová o politickém převratu v Harrachově: „Nový starosta si neuvědomuje, že bude hmotněprávně i trestněprávně odpovědný jen sám“ Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Právnička roku Jana Zwyrtek Hamplová o politickém převratu v Harrachově: „Nový starosta si neuvědomuje, že bude hmotněprávně i trestněprávně odpovědný jen sám“
 9. Špatně instruovaný přeběhlík. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Špatně instruovaný přeběhlík.