Daniel Beneš

Beneš Daniel

Živnostník

Osobně tvrdím, že jde vše, jen se musí chtít.

Jmenuji se Daniel Beneš a v Harrachově trvale žiji a podnikám se svou rodinou od roku 2001. Před volbami v roce 2014 jsem pracoval jako předseda komise pro sport, školu a mládež při RM. Po volbách, již jako zvolený zastupitel jsem společně se svými kolegy z komise pokračoval v této práci a snažil se podporovat sportovní a kulturní akce v našem městě. Jako výrazný úspěch považuji vytvoření systému rozdělování finančních prostředků na podporu sportování místních dětí, výstavbu venkovní posilovny, atd. Novou náplní mé práce od roku 2017 bylo i členství v RM a bližší seznámení s chodem našeho města. Současná podoba města se mi velice líbí, za uplynulé 4 roky se tu udělala spousta práce, ale také je jí dost do budoucna.