SLK 2014-2018

CO JSME SLÍBILI, TO JSME SPLNILI

Ani ve volebním období 2014-2018 jsme nezaháleli.

Harrachovská radnice má pod vedením Starostů stabilizované hospodaření. Za uplynulé období jsme investovali bezmála 60 milionů korun do oprav, údržby a pořízení městského majetku.

 • 2014 – 11,3 mil. Kč
 • 2015 – 13,9 mil. Kč
 • 2016 – 9,2 mil. Kč
 • 2017 – 20,2 mil. Kč
 • 2018 – 5 mil. Kč (do 7/2018)

Přehled investic podrobněji zde.

Každé dva roky pravidelně vyhlašujeme výběrové řízení na zimní údržbu a aktivně spolupracujeme s dodavatelem. Díky tomu se nám podařilo snížit cenu na 2 miliony korun. V minulosti byla cena téměř dvojnásobná, z radniční kasy plynulo na zimní údržbu 3,6 milionů korun.

Pravidelně podporujeme mládežnické sportovní kluby harrachovských sportovců ročním příspěvkem ve výši 500 000 korun.

Vyměnili jsme okna a zateplili budovu naší základní školy.

Získali jsme dotaci na rekonstrukci bývalé ISŠL a za rok budeme mít 21 bytů pro občany Harrachova.

Pokračujeme v rekonstrukci kina kde vznikne multifunkční prostor.

Vyměnili jsme okna a zateplili bytový dům na sídlišti.

Před městským úřadem jsme vybudovali park, který je hojně využíván občany i návštěvníky Harrachova.

Postupně rekonstruujeme veřejné osvětlení ve městě. Lépe a úsporněji se svítí na Ryžovišti, Klondajku, Mýtinách i kolem krajské komunikace od autobusového nádraží.

Opravili jsme místní komunikaci na Klondajku.

Postupně opravujeme chodníky ve městě.

Opravili jsme cestu k peronu vlakového nádraží.

Po mnoha letech jsme vybudovali odlučovač ropných látek na autobusovém nádraží, který významně šetří vodní zdroje v okolí. Autobusové nádraží je nyní konečně zkolaudováno. Teď toto místo využíváme jako placené parkoviště, čímž se nám daří zklidňovat dopravu ve městě.

Odstranili jsme nevzhledné tržnice.

Opravili jsme hřbitov včetně roky zchátralé budovy bývalé márnice.

Na Hřebínku jsme vybudovali veřejně přístupnou posilovnu, u školy máme venkovní nářadí.

Vybudovali jsme pump-track – volnočasovou cyklistickou dráhu za hotelem Skicentrum.

Pořídili jsme městský kamerový systém a při vjezdech do Harrachova máme nové vítací portály.

Strhli jsme nevzhledný a nefunkční dům služeb na sídlišti Naplaveniny.

Pořídili jsme čtyřkolku s vyřezávačem stop na úpravu běžeckých tratí a na jejich zimní úpravu přispíváme 350 000 korun ročně.

Pořídili jsme pro středisko údržby traktor ZETOR s čelním nakladačem.

V letošním roce město již posedmé uspořádalo ve vlastní režii akci Příjezd Krakonoše. Protože se jedná již o 72. ročník této akce, požádali jsme o zápis do seznamu nehmotného kulturního dědictví Libereckého kraje.

Dřevosochání se stalo další tradiční akci v režii města, letos proběhl již pátý ročník.

Podařilo se nám přesvědčit LK o nutnosti opravy komunikace na Mýtiny a obchvatu Harrachova, obě jsou již v provozu.

Z modřínové desítky bude stovka. Z 10.letého výročí republiky tak vznikne 100.výročí. 

Nejnovější příspěvky

Průjezd zakázán

Již delší dobu se zabýváme úpravou dopravy v Anenském údolí. Doprava v této lokalitě se řeší vlastně neustále, jistě si pamatujete jednosměrný provoz u Svatého Jána, nebo závory uzavírané 2x denně.
Dopravní experti nám doporučují, tuto lokalitu zjednosměrnit. Toto je podle nich jediné možné řešení. Znamenalo by to ovšem zásadní zásah, který by ovlivnil chod této části města. Samotní občané toto řešení zatím odmítají, proto jsme se pokusili zavést následující opatření.
Do středu Anenského údolí bude umístěn 3.zpomalovací retardér, který by měl dopravu ještě více zpomalit. Stávající 30km omezení totiž řada řidičů ignoruje.
Ve snaze omezit četnost aut bylo přistoupeno k 2.opatření, a to dopravnímu značení průjezd zakázán. Toto značení sice nezabrání nikomu do Anenského vjet, ale má zásadní význam při plánování tras navigacemi. Zatímco dnes je trasa od Tanvaldu k lanovce všemi navigacemi vedena právě přes Anenské údolí, po promítnutí tohoto omezení do map navigací nebude již doprava vedena zákazem. Nyní pracujeme na co nejrychlejší úpravě map tak, aby aktualizované navigace již přes Anenské motoristy neposílaly.
Doufáme, že se toto opatření nemine účinkem a povede k omezení dopravy v této části Harrachova

-SLK Harrachov-

 1. Reakce na výroky o cenzuře zpravodaje. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reakce na výroky o cenzuře zpravodaje.
 2. Konec Harrachovského zpravodaje? Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konec Harrachovského zpravodaje?
 3. PLNÍME SLIBY – nový chodník. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PLNÍME SLIBY – nový chodník.
 4. Dohody odsouhlaseny. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dohody odsouhlaseny.
 5. PLNÍME SLIBY – Komunální odpad zdarma Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PLNÍME SLIBY – Komunální odpad zdarma
 6. Jedeme dál.. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jedeme dál..
 7. ÚPRAVA BĚŽECKÝCH TRATÍ Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚPRAVA BĚŽECKÝCH TRATÍ
 8. Rozpadlý mamut Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpadlý mamut
 9. Kolik jsme povinni zaplatit? Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kolik jsme povinni zaplatit?